"rodzina" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
rodzinaFamilie

Beispieltexte mit "rodzina"

rodzina niepełnaFamilie mit einem Elternteil
rodzina wielodzietnakinderreiche Familie
rodzina zrekonstruowanaPatchwork-Familie
Rodzina wyrobów, do której należy wyrób budowlany:Produktfamilie, zu der das Bauprodukt gehört:
Rodzina napędów pojazdów w odniesieniu do badań demonstracyjnych efektywności środowiskowejFahrzeugantriebsfamilie im Hinblick auf die Prüfungen zum Nachweis der Umweltverträglichkeit
Przedsiębiorca aktywnie uczestniczący w operacjach finansowych, w które zaangażowana jest rodzina Aleksandra Łukaszenki.Geschäftsmann, aktiv beteiligt an Finanzgeschäften der Familie Lukaschenko.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

sprawdzić, czy można wysłać Cię do kraju, w którym przebywa Twoja rodzina, zapewnić ci bezpieczeństwo.prüfen müssen, ob es möglich ist, Sie im selben Land mit Ihrer Familie zusammenzuführen;