"roślina" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

roślinaPflanze

Beispieltexte mit "roślina"

roślina wodnaWasserpflanze
roślina oleistaÖlpflanze
roślina okopowaHackfrucht
roślina pastewnaFutterpflanze
roślina przemysłowaindustriell angebaute Pflanze
roślina warzywna owocowaFruchtgemüse
roślina warzywna bulwiastaKnollengemüse
roślina warzywna liściowaBlattgemüse
roślina warzywna korzeniowaWurzelgemüse
roślina warzywna strączkowaHülsenfrucht
Oddzielne zapisy powinny być także stosowane w sytuacji, gdy ta sama roślina jest uprawiana z nawodnieniem i bez nawodnienia.Getrennte Einträge sollten auch verwendet werden, wenn die gleiche Kultur sowohl mit Bewässerung als auch ohne Bewässerung vorliegt.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

roślina żywalebende Pflanze
roślina leczniczaArzneipflanze
roślina tropikalnatropische Pflanze
roślina włóknistaTextilpflanze
roślina aromatycznaDuftpflanze
roślina warzywna wieloletniaausdauerndes Gemüse
areał jest obsiany głównie roślinami pastewnymi;die Fläche hauptsächlich mit Futterleguminosen eingesät wurde;
Pseudostepy z trawami i roślinami jednorocznymi Thero-BrachypodieteaMediterrane Trockenrasen der Thero-Brachypodietea
Dozwolone jest uzupełnienie pokarmu naturalną paszą pastwiskową i roślinami dziko rosnącymi.Die Ernährung kann durch natürliche Futterpflanzen und Kräuter ergänzt werden.
Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymiWermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit Pflanzen oder anderen Stoffen aromatisiert
Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi:Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit Pflanzen oder anderen Stoffen aromatisiert:
Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciemÜbereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen
na czasowych użytkach zielonych porośniętych roślinami trawiastymi, strączkowymi lub na użytkach zielonych wielogatunkowych.auf Wechselgrünland mit Grasarten, Leguminosen oder beiden Pflanzenarten.