"pusty" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

pustyleer
pustyLeerzeile

Beispieltexte mit "pusty"

pusty kartonLeerkarton
pusty magazynekMagazin ist leer
pusty zbiornik klejuHeißleim ist leer
Mag. prawie pustyMagazin fast leer
Pojemnik do odważania musi być pusty.Der Wägebehälter muss leer sein.
Zbiornik materiału dodatkowego jest pusty.Der Behälter für Zusatzmaterial ist leer.
sprawdzić czy lej osuszacza nie jest pustyprüfen, ob Trocknungstrichter evtl. leer ist
Przed każdym pomiarem worek musi być pusty.Der Beutel muss vor jeder Messung leer sein.
Sprawdzić, czy pojemnik do ważenia jest pusty.Prüfen Sie, ob der Wägebehälter leer ist.
Zespół wstępnego grupowania produktów musi być zupełnie pusty.Kammvorsammlung muss komplett ausgeräumt werden
Zbiór pusty w UEIn der EU: leeres Feld
kUrz. form. - pusty magazynekkAufrichter Magazin ist leer
Równy, pusty obszar, wolny od powierzchni odbijających fale elektromagnetyczneEbenes freies Gelände, frei von elektromagnetisch reflektierenden Oberflächen
To może być spowodowane również przez uszkodzoną wężownicę grzewczą lub przez pusty lej osuszacza.Dieses kann auch durch einen defekten Heizwendel oder durch einen leeren Trocknungstrichter herrühren.
Cykl transportowania nie uruchamia się pomimo że zbiornik transportowanego materiału jest pusty i klapa wylotowa jest otwartaDer Förderzyklus wird nicht gestartet, obwohl der Fördergutbehälter leer ist und die Auslaufklappe geschlossen ist
Jeżeli cykl transportowania nie uruchamia się pomimo że zbiornik transportowanego materiału jest pusty i klapa wylotowa jest otwartaStartet der Förderzyklus nicht, obwohl der Fördergutbehälter leer und die Auslaufklappe geöffnet ist

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

pustyniaWüstenbildung
pustyniaWüste
Przenośnik wibracyjny_pustySchwingförderer leer
Usuwanie pustych opakowańLeergutentsorgung
pusty, z aluminium i z przyłączem dla sprężarki,leer, nachfüllbar
Mag. pusty, resetuj przyc. "Start"Magazin ist leer, Reset mit "Start"
odpowiedni rekord danych wolny, pusty1zugehöriger Datensatz frei, leer1
Aparat klej. pusty, resetuj przyc. "Start"Heißleimgerät ist leer, Reset mit "Start"
Sprawdzić/zapewnić podawanie pustych kartonów.Leerkartonzufuhr kontrollieren/herstellen
Maszyna nie może pracować - brakuje pustych kartonów.Maschine kann nicht weiterarbeiten Leerkartons fehlen
Ręczne pobieranie towaru i pustych palet (Strefa komisjonowania)manuelle Entnahme von Waren und Leerpaletten (Kommissionierbereich)
W większości przypadków wystarczy skalibrować czujnik z pustym pojemnikiem.In den meisten Fällen reicht es aus, den Sensor mit leerem Behälter zu kalibrieren.