"przygotówka" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

przygotówkaWerkstück

Beispieltexte mit "przygotówka"

Jeżeli jakiś zespół nie zostanie wybrany, wtedy należy mieć koniecznie na uwadze fakt, że należy nim odjechać w trybie ręcznym, gdyż w przeciwnym razie przygotówka najedzie na narzędzie będące w stanie spoczynku.sollte eine Einheit abgewählt werden, ist unbedingt darauf zu achten, dass diese manuell weggefahren wird, da ansonsten das Werkstück auf das stillstehende Werkzeug aufläuft