"pryzmat" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
pryzmatPrisma

Beispieltexte mit "pryzmat"

Zaprojektowany jako element Fresnela, oko muchy, pasek, pryzmat lub element dyfrakcyjny;konstruiert als Fresnel-, Flyeye-, Streifen-, Prismen- oder diffraktives Element,

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

pryzmatyczneprismatisch
pryzmat, 45°Prisma, 45°
pryzmaty magnetyczneMagnet-Prismen
wkładki pryzmatyczneEinlegeprisma
wkładka pryzmatycznaPrismaaufsätze
szczęka pryzmatycznaPrismenbacke
szczęki pryzmatycznePrismenbacken
z podstawą pryzmatycznąmit prismatischer Sohle
podstawa pryzmatyczna 150prismatische Sohle 150 Grad
płaska pryzmatyczna podstawaflache prismatische Sohle
Pryzmatyczny proszek krystaliczny, bezbarwny lub biały, albo małe, białe granulkifarbloses bis weißes, prismatisches kristallines Pulver oder kleine weiße Perlen
Pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne, gdzie indziej niesklasyfikowanePrismen, Spiegel und andere optische Elemente, a. n. g.
kąt pryzmatyczny na stopiePrismenwinkel am Fuß
z podporą pryzmatyczną wyłożeniemit prismatischer Auflage
aluminium z zagłębieniem pryzmatycznymAluminium mit Prisma
szczęki pryzmatyczne i szczęki normalnePrismen- und Normalbacken
suwmiarki z pryzmatyczną szczęką pomiarowąMessschieber mit prismatischem Messschenkel
mikrometry kabłąkowe z kowadełkiem pryzmatycznymBügelmessschrauben mit prismatischem Amboss
z pryzmatycznie ułożonymi powierzchniami pomiarowymimit prismatisch angeordneten Messflächen