"prywatny" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

prywatnyprivat

Beispieltexte mit "prywatny"

las prywatnyPrivatwald
bank prywatnyPrivatbank
skład prywatnyprivates Lager
Prywatny kredyt bankowy udzielony przez Komerční bankaPrivates Bankdarlehen von Komerční banka
W danym przypadku państwo nie funkcjonuje jako inwestor prywatny czy przedsiębiorstwo.In diesem Fall handelt der Staat nicht als Marktinvestor oder Unternehmen.
Global Trade Information Services to prywatny dostawca baz danych dostarczający statystyki handlowe.Bei den Statistiken von Global Trade Information Services handelt es sich um Statistiken eines kommerziellen Datenbankanbieters.
Inwestor prywatny nie zaakceptowałby więc takiego zwrotu zysków bez znacznej korekty ceny sprzedaży.Auf eine derartige Erstattung des Wertzuwachses hätte sich ein privater Kapitalgeber ohne erheblichen Abschlag beim Verkaufspreis nicht eingelassen.
Gmina Asker zgadza się z twierdzeniem, że inwestor prywatny zażądałby wynagrodzenia w zamian za odroczenie płatności.Die Gemeinde Asker räumt ein, dass ein privater Investor eine Vergütung für den Zahlungsaufschub verlangt hätte.
Należy zatem wyjaśnić, że decydującym elementem jest jedynie bezpośredni prywatny udział w kontrolowanej osobie prawnej.Es sollte ferner klargestellt werden, dass allein die direkte private Beteiligung an der kontrollierten juristischen Person entscheidend ist.
duży, znany międzynarodowy prywatny ubezpieczyciel kredytów eksportowych oraz krajowy ubezpieczyciel kredytów przedstawią dowody potwierdzające niedostępność takiego ubezpieczenia, lubein großer namhafter internationaler privater Exportkreditversicherer und ein nationaler Kreditversicherer Beweise für die Nichtverfügbarkeit der Risikodeckung beibringen, oder

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Koszty samochodów prywatnychAufwendungen für Kraftfahrzeuge
Np. od zrzeszenia banków prywatnych.Über eine Privatbankenvereinigung.
Wyparcie z rynku prywatnych inwestycjiVerdrängung privater Investoren
Sprzedaż na rzecz prywatnych operatorów rynkuVerkauf an private Marktteilnehmer
stopy udziału prywatnych źródeł finansowania.Ausmaß der Mobilisierung privater Mittel;
Zaangażowanie zainteresowanych stron publicznych i prywatnychEinbindung öffentlicher und privater Beteiligter
stacjonarnych instalacji wodociągowych, publicznych lub prywatnych.ortsfeste öffentliche oder private Wasserversorgungsanlagen.
Całkowite zadłużenie projektu wobec konsorcjum kredytodawców prywatnychGesamtbetrag des Konsortialkredits von privaten Kreditgebern