"prośba" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

prośbaBitte

Beispieltexte mit "prośba"

Po zmianie języka pojawi się prośba o ponowne uruchomienie systemu.Nach einem Sprachwechsel werden Sie aufgefordert, das System neu zu starten.
W przepisach prawa taka prośba jest określana jako »wniosek o ochronę międzynarodową«, natomiast osoba ją składająca nazywana jest »wnioskodawcą«.Nach dem Gesetz ist dies ein ‚Antrag auf internationalen Schutz‘, und Sie selbst werden als ‚Antragsteller‘ bezeichnet.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Prośby o udzielenie głosu w celu zgłoszenia wniosku formalnego mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi prośbami o udzielenie głosu.Eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung hat Vorrang vor allen anderen Wortmeldungen.
Podczas obsługi jednostki sterującej zostaje wygenerowana prośba, aby wpisać liczby lub słowa.Beim Bedienen der Steuereinheit werden Sie aufgefordert, Zahlen oder Wörter einzugeben.
Podczas obsługi jednostki sterującej zostaje wygenerowana prośba, aby wybrać jedną z kilku wartości z rozwijanego menu.Beim Bedienen der Steuereinheit werden Sie aufgefordert, einen von mehreren Werten aus einem Dropdown-Menü auszuwählen.