"praca" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
pracaBetrieb
pracaArbeit

Beispieltexte mit "praca"

praca kobietFrauenarbeit
praca czasowaZeitarbeit
praca społecznaSozialarbeit
praca bezpłatnaunentgeltliche Tätigkeit
praca zespołowaTeamarbeit
praca w domuHeimarbeit
praca w niedzielęSonntagsarbeit
praca przy taśmieFließbandarbeit
praca bez wibracji.Schwingungsfreies Arbeiten
praca na odległośćFernarbeit
naciśnij przycisk PRACATaste BETRIEB drücken
Okresowo nieregularna pracaZeitweiser - unregelmäßiger Betrieb
okresowo nieregularna pracaZeitweiser unregelmäßiger Betrieb
praca na pełnym etacieVollzeitarbeit
praca w trybie normalnymNormalbetrieb
praca w niepełnym wymiarzeTeilzeitarbeit
Praca w gospodarstwie rolnymArbeit in einem landwirtschaftlichen Betrieb
praca bez przekaźnika czasowegoBetrieb ohne Zeitrelais
praca z głowicą wielowrzecionowąMehrspindelkopfbetrieb
praca z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.sicherheitsbewusstes Arbeiten
MASZYNA NIE DZIAŁA NACIŚNIJ PRACAkein Betrieb - Taster Betrieb drücken
Lampa sygnalizacyjna zielona na dole kolumny sygnałowej - pracaLeuchte-Signalsäule Betrieb (unten) grün
bezpieczna praca bez uderzenia zwrotnegosicheres Arbeiten ohne Rückschlag
lekka i cicha praca mechanizmów jezdnychleichter und geräuscharmer Lauf der Fahrwerke
dokładna praca - czysta powierzchnia stykowa.exaktes Arbeiten durch saubere Auflage
bezpieczna praca przy komponentach urządzeniasicheres Arbeiten an Anlagenkomponenten
Przycisk PRACA świeci się światłem ciągłym.Taste BETRIEB leuchtet
Precyzyjna praca za pomocą tylko jednego uchwytu obróbkowegomaßgenau in einer einzigen Aufspannung arbeiten
Bezpieczna praca personelu jest regularnie kontrolowana i dokumentowana przez użytkownika.das sicherheitsbewusste Arbeiten des Personals wird in regelmäßigen Abständen durch den Betreiber überprüft und dokumentiert

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

telepracaTelearbeit
praca nocnaNachtarbeit
praca dzieciKinderarbeit
praca szkolnaschulisches Arbeiten
praca atypowaatypische Beschäftigung
praca zmianowaSchichtarbeit
ściślejsza współpracaverstärkte Zusammenarbeit
współpraca handlowahandelspolitische Zusammenarbeit
współpraca kulturalnakulturelle Zusammenarbeit
współpraca europejskaEuropäische Zusammenarbeit
współpraca gospodarczawirtschaftliche Zusammenarbeit
współpraca administracyjnaZusammenarbeit der Verwaltungen
praca na czarnoSchwarzarbeit
praca przy komputerzeBildschirmarbeit
Koordynacja i współpracaKoordinierung und Zusammenarbeit
Nacisnąć przycisk PRACA..betätigen Sie Taste BETRIEB
współpraca międzyrządowa (UE)zwischenstaatliche Zusammenarbeit (EU)
europejska współpraca politycznaEuropäische Politische Zusammenarbeit
współpraca między przedsiębiorstwamizwischenbetriebliche Zusammenarbeit
współpraca międzyinstytucjonalna (UE)Interinstitutionelle Zusammenarbeit (EU)
Praca w przypadku braku gazuBetrieb bei Fehlen von Gas
praca (maska startowa na ekranie)Betrieb (Startbildschirm)
praca z boku, poza obszarem zagrożeniaseitliches Arbeiten außerhalb des Gefahrenbereiches
Praca przeważnie na siedząco lub stojącoVorwiegend Sitzen oder Stehen
praca najemna (z wykorzystaniem środków produkcji gospodarstwa),vertragliche Arbeiten (unter Einsatz von Produktionsmitteln des Betriebs);
Praca bez obciążenia bardziej szkodzi taśmie tnącej niż cięcie.der Leerlauf schadet dem Sägeband mehr als das Sägen
Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw:Selbstständigkeit, Unternehmergeist und Gründung von Unternehmen:
Wymiana informacji i współpracaInformationsaustausch und Zusammenarbeit
Współpraca z państwami trzecimiZusammenarbeit mit Drittländern
przycisk awaryjny / przycisk "Praca"Not-Aus Taste / Betrieb
współpraca w sprawach wewnętrznychZusammenarbeit in inneren Angelegenheiten
Współpraca w sektorze audiowizualnymZusammenarbeit im audiovisuellen Bereich
Współpraca z instytucjami audytowymiZusammenarbeit mit den Prüfbehörden
Współpraca z infrastrukturą badawcząZusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen
Współpraca transgraniczna z państwami członkowskimiGrenzübergreifende Zusammenarbeit mit Mitgliedstaaten