"powtarzalność" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
powtarzalnośćWiederholpräzision

Beispieltexte mit "powtarzalność"

bardzo wysoka powtarzalnośćSehr hohe Wiederholpräzision
powtarzalność według DIN 1319Wiederholstandardabweichung nach DIN 1319
powtarzalność i czas trwania pomocy;wiederholte Gewährung und Dauer;
niezmienna powtarzalność nacisku pomiarowegogleichbleibend wiederholbare Messkraft
sprzęgło cierne gwarantujące niezmienną powtarzalność nacisku pomiarowegoFriktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft
Dla potrzeb pozycji 2B230 pojęcie 'dokładność' obejmuje nieliniowość, histerezę i powtarzalność w temperaturze otoczenia.Messgenauigkeit' im Sinne der Nummer 2B230 schließt Nichtlinearität, Hysterese und Reproduzierbarkeit bei Umgebungstemperatur ein.