"porcelana" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

porcelanaPorzellan

Beispieltexte mit "porcelana"

Porcelana ta, wykonana ze sproszkowanych kości wołowych, charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem bieli i przezroczystości.Es werde aus Stierknochenpulver hergestellt und zeichne sich durch einen hohen Weißgrad und eine große Lichtdurchlässigkeit aus.
stal hartowana, szkło, porcelanagehärteter Stahl, Glas, Porzellan
Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych, technicznych, z materiału innego niż porcelanaKeramische Waren zu Labor-, chemischen und anderen technischen Zwecken, aus anderen Stoffen als Porzellan
Co więcej trwała porcelana nie ma niepowtarzalnego lub innego przeznaczenia końcowego.Haltbares Porzellan hat zudem keine besondere oder unterschiedliche Endverwendung.
W swoich oświadczeniach CCCLA twierdziła, że (szlachetna) porcelana kostna powinna zostać wyłączona z zakresu produktu objętego postępowaniem.Die CCCLA machte in ihren Stellungnahmen geltend, (feines) Knochenporzellan sollte aus der Warendefinition der Untersuchung ausgeklammert werden.
Po drugie, w toku dochodzenia nie można było potwierdzić, że (szlachetna) porcelana kostna wymaga znacznie bardziej złożonego procesu produkcji.Zweitens konnte die Behauptung, (feines) Knochenporzellan erfordere ein viel komplizierteres Produktionsverfahren, durch die Untersuchung nicht bestätigt werden.
Produkcja trwałej porcelany wymaga wykwalifikowanych pracowników, a sama porcelana charakteryzuje się wyższą jakością i ceną w porównaniu z tradycyjnymi zastawami stołowymi.Haltbares Porzellan erfordere qualifizierte Arbeitskräfte und erreiche im Vergleich zu traditionellen Tischartikeln eine höhere Qualität und höhere Preise.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Do przykładowych niemetalowych i nieszklanych materiałów nieorganicznych należą: ceramika, kamienie, porcelana, pyroceramika.Beispiele für anorganische Nichtmetall-Nichtglas-Stoffe: Keramik, Steine, Porzellan, Pyrokeramik.