"pionowo" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

pionowovertikal
pionowosenkrecht

Beispieltexte mit "pionowo"

Pionowo do góry 10° i do dołu 10°.Vertikal nach oben 10° und nach unten 10°.
Pionowo zamykające się, cylindry pneumatyczne mogą powodować rany miażdżone, cięte i stłuczenia.Vertikal schließende pneumatische Zylinder können Quetsch-, Stoß- und Scherverletzungen verursachen.
Pionowo zamykające się, cylindry pneumatyczne mogą powodować rany miażdżone, cięte, stłuczenia oraz złamania.Horizontal schließende pneumatische Zylinder können Quetsch-, Stoß- und Scherverletzungen sowie Knochenbrüche verursachen.
Zapewniono objęcie próbą zarówno producentów unijnych zintegrowanych, jak i niezintegrowanych pionowo.Es wurde sichergestellt, dass in der Stichprobe sowohl vertikal integrierte als auch nicht integrierte Unionshersteller vertreten waren.
poziomo, pionowo + z bokuhorizontal verikal und seitlich
Pojazd powinien być poddany promieniowaniu elektromagnetycznemu spolaryzowanemu pionowo w zakresie częstotliwości 20–2000 MHz.Das Fahrzeug ist in dem Frequenzbereich von 20-2000 MHz elektromagnetischer Strahlung in vertikaler Polarisierung auszusetzen.
Pionowe drzwi ochronne z blokadą bezpieczeństwa składają się z ramy głównej (1, rysunek 31) oraz z pionowo poruszającej się ramy szybydie Vertikalschutztür mit Sicherheitssperre besteht aus einem Grundrahmen (1, Bild 31) und einem vertikal dazu bewegten Scheibenrahmen
W normalnych warunkach rynkowych producenci zintegrowani pionowo zasadniczo powinni być lepiej zabezpieczeni na całej długości łańcucha dostaw.Im Allgemeinen dürften vertikal integrierte Hersteller unter normalen Marktbedingungen aufgrund ihrer Lieferkette robuster sein.
Wcisnąć mający około 30 cm (12 cali) okrągły pręt pionowo w otwór zaworowy i ustawić tłok w taki sposób, by materiał mógł płynąć z komór materiałowych.Drücken Sie einen etwa 30 cm (12 Zoll) langen Rundstab vertikal in die entsprechende Ventilöffnung und richten Sie den Kolben auf, so dass Material aus den Materialkammern fließen kann.
Brak przedmiotowej integracji pionowej na rynkach wyższego szczebla rzekomo prowadzi do wzrostu kosztów w porównaniu do zintegrowanych pionowo producentów chińskich.Diese fehlende vorgelagerte vertikale Integration verursache einen Kostenanstieg im Vergleich zu den vertikal integrierten chinesischen Herstellern.