"pamięć" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

pamięćSpeicher
pamięćGedächtnis

Beispieltexte mit "pamięć"

pamięć sumySummenspeicher
pamięć danychDatenspeicher
pamięć roboczaArbeitsspeicher
pamięć recepturRezeptspeicher
pamięć zapisywalnaLeseschreib-Einheit
pamięć wartości pomiarowychMesswertspeicher
pamięć wartości szczytowychSpitzenwertspeicher
uszkodzona pamięć głównaHauptspeicher defekt
pamięć dla 15 profilów pomiarówSpeicher für 15 Messprofile
pamięć etykiet nawet do 18 etykiet i 9 wzorów formatówEtikettenspeicher für bis zu 18 Etiketten und 9 Formatvorlagen
pamięć wartości pomiarowych przeznaczona dla 99 wartościMesswertspeicher für 99 Einzelwerte
Wymagana pamięć nie mogła zostać przydzielonaDer benoetigte Speicher konnte nicht allokiert werden
programowalną pamięć stałą kasowalną elektronicznie (EEPROM) orazeinen elektrisch löschbaren programmierbaren Nur-Lese-Speicher (EEPROM) und
Może to być pamięć podręczna (cache), pamięć operacyjna albo inny rodzaj pamięci wewnętrznej.Der Speicher kann aus Pufferspeicher, Hauptspeicher oder einem anderen internem Speicher bestehen.
osoby, które wiedziały o istnieniu usług zapewniających pamięć do przechowywania plików w internecie,Personen, denen das Vorhandensein von Dienstleistungen bekannt war, in deren Rahmen Speicherplatz im Internet angeboten wird;
osoby, które nie wiedziały o istnieniu usług zapewniających pamięć do przechowywania plików w internecie,Personen, denen das Vorhandensein von Dienstleistungen nicht bekannt war, in deren Rahmen Speicherplatz im Internet angeboten wird.
W przypadku bezawaryjnej pracy można usuwać wszystkie pliki dziennika raz w miesiącu, aby zajęta pamięć była jak najmniejsza!!!bei fehlerfreiem Betrieb können diese Logdateien alle einmal im Monat gelöscht werden, um den Speicherbedarf gering zu halten