"orzech" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

orzechSchalenfrucht
orzechNussbaum

Beispieltexte mit "orzech"

orzech ziemnyErdnuss
orzech palmowyPalmnuss

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Orzechy leszczyny (Corylus spp.)Haselnüsse (Corylus spp.)
Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez)Nüsse (mit oder ohne Schale)
Orzechy, orzeszki ziemne i inne nasiona, zmieszane razem lub nie:Schalenfrüchte, Erdnüsse und andere Samen, auch miteinander vermischt:
Orzechy, orzeszki ziemne i pozostałe nasiona, nawet zmieszane razemSchalenfrüchte, Erdnüsse und andere Samen, auch miteinander vermischt
Orzechy laskowe (owoce z gatunku Corylus avellana), inne niż mieszankiHaselnüsse (Früchte des Corylus avelana), ausgenommen Mischungen
Orzechy tropikalne; mieszanki zawierające 50 % masy lub więcej orzechów tropikalnychtropische Nüsse; Mischungen mit einem Gehalt an tropischen Nüssen von 50 GHT oder mehr
Orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych, zawierające 50 % masy lub więcej orzechów tropikalnychtropische Nüsse und tropische Früchte mit einem Gehalt an tropischen Nüssen von 50 GHT oder mehr
OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHYFRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN SCHALENFRÜCHTE
Mieszanki owoców, orzechów i nasionMischungen aus Früchten, Nüssen und Samen
Płatności krajowe na rzecz orzechówNationale Zahlungen für Schalenfrüchte
pozostałe orzechy i pozostałe nasiona prażoneandere Nüsse und andere Samen
pozostałe orzechy i pozostałe nasiona prażoneandere Nüsse und andere Samen, geröstet
masła orzechowego objętego podpozycją 20081110Erdnussmark der Unterposition 20081110
Pozostałe surowce (warstwa dekoracji): pomada, rozdrobnione orzechy.sonstige Rohstoffe (Zierschicht): Zuckerglasur, zerkleinerte Nüsse.