"ortodoksyjny" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
ortodoksyjnyorthodox
ortodoksyjnystrenggläubig