"ołów" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
ołówBlei

Beispieltexte mit "ołów"

Ołów i związki ołowiuBlei und Bleiverbindungen
Ołów rafinowany nieobrobiony plastycznie (z wyłączeniem ołowiu w postaci proszku i płatków)Blei in Rohform, raffiniert (ohne Bleipulver und -flitter)
Ołów umożliwiający próżnioszczelne połączenie aluminium i stali we wzmacniaczach obrazu RTG.Blei zur Herstellung vakuumdichter Verbindungen zwischen Aluminium und Stahl in Röntgenbildverstärkern.
Ołów nieobrobiony plastycznie zawierający antymon (z wyłączeniem ołowiu w postaci proszku i płatków)Blei in Rohform, mit Antimon (ohne Bleipulver und -flitter)
Ołów stosowany jest we wzmacniaczach obrazu RTG w celu umożliwienia próżnioszczelnego połączenia aluminium i stali.Blei wird in Röntgenbildverstärkern verwendet, um vakuumdichte Verbindungen zwischen Aluminium und Stahl herstellen zu können.
Ołów nieobrobiony plastycznie (z wyłączeniem ołowiu w postaci proszku i płatków oraz ołowiu zawierającego antymon, rafinowanego)Blei in Rohform (ohne Bleipulver und -flitter, Blei in Rohform mit Antimon, raffiniertes Blei in Rohform)
Ołów jako aktywator w proszku fluorescencyjnym lamp wyładowczych stosowanych w lampach do fotoforezy pozaustrojowej zawierających luminofory BSP (BaSi2O5:Pb).Blei als Aktivator im Leuchtstoffpulver von Gasentladungslampen, die als Bariumsilikat-Leuchtstoffe (BaSi2O5:Pb) enthaltende Lampen zur extrakorporalen Photopherese verwendet werden.
Do tego paliwa wzorcowego nie należy celowo dodawać związków zawierających fosfor, żelazo, mangan lub ołów.Phosphor, Eisen, Mangan oder Blei enthaltende Verbindungen dürfen diesem Bezugskraftstoff nicht absichtlich zugesetzt werden.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

przegląd podzespołówKomponentenübersicht
rybołówstwo wspólnotoweFischerei der Gemeinschaft
rybołówstwo przybrzeżneKüstenfischerei
rybołówstwo słodkowodneSüßwasserfischerei
rybołówstwo przemysłoweFischerei mit Fabrikschiffen
rybołówstwo dalekomorskieHochseefischerei
połów według gatunkówFangmenge nach Arten
przegląd zespołów maszynyBaugruppenübersicht
płyty stołów warsztatowychWerkbankplatten
Smarowanie zespołów prowadnicSchmieren der Führungseinheiten
wspólna polityka rybołówstwagemeinsame Fischereipolitik
Ołówki i kredki, z pręcikami wewnątrz twardej osłony (z wyłączeniem ołówków do zastosowań medycznych, kosmetycznych lub toaletowych)Blei-, Kopier- und Farbstifte mit festem Schutzmantel (außer Stifte für medizinische Zwecke, Schminkstifte und Stifte für die Körperpflege)
Ołów w stopach lutowniczych stosowanych przy mocowaniu detektorów z matrycą cyfrową, wykonanych z tellurku kadmowego lub tellurku kadmowo-cynkowego, do płytek obwodów drukowanych.Blei in Loten zur Befestigung digitaler Cadmiumtellurid- und Cadmiumzinktellurid-Arraydetektoren auf Leiterplatten.
Wykaz części i rysunki zespołówStückliste und Baugruppenzeichnungen
Zestawienia części z nazwami zespołówStücklisten mit Baugruppenzeichnungen
Wstępne płukanie po obróbce mechanicznej podzespołówVorwäsche nach mechanischer Bearbeitung von Bauteilen
Metoda(-y) badania odporności podzespołów elektrycznych/elektronicznych na stany przejściowe oraz emisji stanów przejściowych z tych podzespołówVerfahren zur Prüfung der Störfestigkeit und der Störungsaussendungen von elektrischen/elektronischen Unterbaugruppen
lista zespołów i częściKomponentenliste
koniki do stołów pomiarowychReitstöcke für Prüfbänke
dociski do stołów maszynowychMaschinentischspanner
Części zamienne zespołów S2Ersatzteile S2-Einheiten
badania w zakresie rybołówstwaFischereiforschung
region zależny od rybołówstwavom Fischfang abhängiges Gebiet
Europejska Agencja Kontroli RybołówstwaEuropäische Fischereiaufsichtsagentur