"neutralny" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
neutralnyneutral

Beispieltexte mit "neutralny"

przewód neutralnyNeutralleiter
neutralny w zapachugeruchsneutral
Neutralny kopolimer metakrylanu ma być stosowany jako substancja glazurująca o spowolnionym uwalnianiu.Neutrales Methacrylat-Copolymer ist zur Verwendung als Retard-Überzugmittel bestimmt.
Neutralny kopolimer metakrylanu jest całkowicie spolimeryzowanym kopolimerem metakrylanu metylu i akrylanu etylu.Neutrales Methacrylat-Copolymer ist ein vollständig polymerisiertes Copolymer von Methylmethacrylat und Ethylacrylat.
Komunikat pozostaje neutralny w stosunku do środków wybranych przez Państwo Członkowskie dla finansowania nadawców telewizyjnych, którzy pełnią misję publiczną.Die Mitteilung schreibt den Mitgliedstaaten nicht vor, aus welchen Mitteln sie die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten finanzieren sollen.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

zaciski zbiorcze przewodów neutralnychNeutralleiter-Sammelklemmen
PM = skrzynia biegów w położeniu neutralnym, sprzęgło włączone.PM = Getriebe im Leerlauf, Motor eingekuppelt.
Rachunek neutralnych zysków i strat z tytułu posiadania majątku (III.3.2.1)Konto neutraler Umbewertungsgewinne/-verluste (III.3.2.1)
Substancje ekstrahowane eterem: nie więcej niż 0,2 % w warunkach neutralnychMit Ether extrahierbare Bestandteile: höchstens 0,2 % unter neutralen Bedingungen
Pomiar realizowany jest między poszczególnymi aktywnymi przewodami i przewodem neutralnym.die Messung erfolgt einzeln zwischen den aktiven Leitern und dem Neutralleiter
Pomiar realizowany jest między poszczególnymi aktywnymi przewodami i przewodem neutralnym.die Messung erfolgt zwischen den aktiven Leitern und dem Neutralleiter sowie einzeln am Schutzleiter
akceleratorów cząstek, emitujących wiązkę cząstek naładowanych lub neutralnych o niszczącej mocy;Teilchenbeschleunigern, die einen geladenen oder ungeladenen Strahl mit Vernichtungswirkung aussenden,