"mocny" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
mocnykräftig

Beispieltexte mit "mocny"

mocny i eliminujący wibracje sposób mocowania obrabianych przedmiotów.die Werkstücke müssen fest und vibrationsfrei gespannt werden können
Mocny rumień (czerwień przypominająca barwę mięsa czerwonego) do form obrzęku wykluczających klasyfikację rumieniaSchweres Erythem (dunkelrot) bis hin zur Schorfbildung, so dass eine Bewertung nicht möglich ist
Woda amoniakalna; mocny roztwór wodny amoniakuAmmoniakwasser; starke Ammoniaklösung

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

ocenę mocnych i słabych stron systemu,Beurteilung der Stärken und Schwächen des Managementsystems;
pomocny w przypadku uszkodzenia lub zużycia łbów śrubals Problemlösung bei beschädigten oder verschlissenen Schraubköpfen
substancja jest mocnym kwasem (pH < 2,0) lub zasadą (pH > 11,5)wenn der Stoff eine starke Säure (pH < 2,0) oder eine starke Base (pH > 11,5) ist
analizę sytuacji pod kątem mocnych i słabych stron oraz potencjału rozwoju;eine Analyse der Situation in Bezug auf Stärken und Schwächen sowie des Entwicklungspotenzials,
zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo dotyczące ich działalności zawodowej;die aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft worden sind, welche ihre berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellen,
Prawomocnymi formami oddania głosu są głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymanie się od głosu”.Die gültigen Formen der Stimmabgabe sind die Ja-Stimme, die Nein-Stimme und die Stimmenthaltung.
Przyrząd pomiarowy należy chronić przed mocnymi uderzeniami, w szczególności w obszarze modułu wskazującego!das Messgerät ist vor grober Stoßeinwirkung, insbesondere im Bereich der Messanzeige zu schützen