"mleko" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

mlekoMilch

Beispieltexte mit "mleko"

mleko pitneTrinkmilch
mleko suroweRohmilch
mleko pełneVollmilch
mleko zagęszczoneKondensmilch
mleko odtłuszczoneMagermilch
mleko w proszkuMilchpulver
Mleko skondensowane, słodzoneEingedickte Milch, gesüßt
mleko częściowo odtłuszczone:teilentrahmte Milch (fettarme Milch):
Mleko skondensowane, niesłodzoneEingedickte Milch, nicht gesüßt
nieznormalizowane mleko pełne:nicht standardisierte Vollmilch:
mleko w proszku odtłuszczoneMagermilchpulver
mleko i przetwory mleczne, część XVI;Milch und Milcherzeugnisse, Teil XVI;
Mleko i produkty mleczne do spożycia przez ludziMilch und Milcherzeugnisse für den menschlichen Verzehr
mleko o zawartości tłuszczu co najmniej 3,50 % (m/m).Milch, deren Fettgehalt mindestens 3,50 % (m/m) beträgt.
Mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi, objęte kodem CN 0401Für den menschlichen Verzehr bestimmte Milch des KN-Codes 0401
Mleko zsiadłe, śmietana, jogurt i inne sfermentowane produkty mleczneSauermilch, Sauerrahm, Joghurt und andere fermentierte Erzeugnisse
Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzoneMilch und Rahm mit einem Fettgehalt von mehr als 6 %, weder eingedickt noch gesüßt
Na potrzeby niniejszego ustępu za surowce uznaje się wyłącznie żywe zwierzęta, mięso i mleko.Nur lebende Tiere, Fleisch und Milch können als Rohstoff im Sinne dieses Absatzes angesehen werden.
Mięso wieprzowe i mleko krowie.Kuhmilch und Schweinefleisch.
jaja lub mleko (wyłącznie do glazury)Ei und/oder Milch (nur zum Bestreichen)
mięso baranie i kozie oraz mleko owcze i kozieSchafe und Ziegen (Milch und Fleisch)
Następujące produkty są uznawane za mleko spożywcze:Folgende Erzeugnisse gelten als Konsummilch:
magazyn, w którym przechowywane jest odtłuszczone mleko w proszku;das Lagerhaus, in dem das Magermilchpulver gelagert ist;
Nie stosować u zwierząt, których mleko przeznaczone jest do spożycia przez ludziNicht zur Anwendung bei Tieren, deren Milch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist
Odtłuszczone mleko w proszku przyznane zostaje oferentowi proponującemu najwyższą cenę.Der Zuschlag wird dem Bieter erteilt, der den höchsten Preis bietet.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

mleko matkiMuttermilch
mleko fermentowanefermentierte Milch
mleko pasteryzowanepasteurisierte Milch
mleko sterylizowanesterilisierte Milch
mleko homogenizowanehomogenisierte Milch
Mleko to nie jest określane jako mleko pełne, częściowo odtłuszczone lub odtłuszczone.Diese Milch ist nicht als Vollmilch, teilentrahmte Milch oder Magermilch zu bezeichnen.
Mleko takie należy oddzielić od pozostałych rodzajów mleka w celu umożliwienia kontroli.Um die Kontrolle zu ermöglichen, muss die Milch von für andere Zwecke bestimmter Milch getrennt werden.
Mleko i śmietanka, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącegoMilch und Rahm, eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln
Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego [2]Milch und Rahm, eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln [2]
Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego [39]:Milch und Rahm, eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln [40]:
Mleko i śmietanka, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącegoMilch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln
Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego [45]:Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln [46]:
Wolne kwasy tłuszczowe (i kwas mlekowy)Freie Fettsäuren (und Milchsäure)
Kwasy inne niż kwas mlekowy i kwasy tłuszczoweAndere Säuren als Milchsäure und Fettsäuren
Pojęcie „mleko” może jednak być stosowane:Jedoch kann die Bezeichnung "Milch"
Kategorie 10 i 40 (mleko i buraki cukrowe): kwintale;Kategorien 10 und 40 (Milch und Zuckerrüben): Dezitonnen;
mg kwasu fumarowego na kg preparatu mlekozastępczego.mg Fumarsäure pro kg Milchaustauschfuttermittel.
poli(kwasie mlekowym) (PLA) do maksymalnego poziomu 5 % w/w.Polymilchsäure (PLA), höchstens 5 Gew.-%
Zawiera mieszaninę kwasu mlekowego (C3H6O3) i mleczanu kwasu mlekowego C6H10O5).Besteht aus einem Gemisch von Milchsäure (C3H6O3) und Milchsäurelactat (C6H10O5).