"marka" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
markaMarke

Beispieltexte mit "marka"

Marka (nazwa handlowa producenta):Marke (Handelsname des Herstellers):
Marka i typ regulatora paliwa: …Fabrikmarke und Typ des Kraftstoffreglers: …
Marka i typ rozdzielacza paliwa: …Fabrikmarke und Typ des Mengenteilers: …
Marka i typ mikroprzełącznika: …Fabrikmarke und Typ des Mikroschalters: …
Marka i typ obudowy przepustnicy: …Fabrikmarke und Typ des Klappenstutzens: …
Marka (nazwa handlowa producenta): …Fabrikmarke (Handelsmarke des Herstellers): …
Marka i typ jednostki sterującej: …Fabrikmarke und Typ des Steuergeräts: …
Nazwa handlowa lub marka sprzętu: …Fabrik- oder Handelsmarke des Ausrüstungsteils: …
Nazwa handlowa lub marka motocykla: …Fabrik- oder Handelsmarke des Kraftrades: …
Nazwa handlowa lub marka lusterka lub lusterek wstecznych: …Fabrik- oder Handelsmarke des Rückspiegels: …

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

smarkaczRotzbengel
zasmarkanyrotzig
Marka i typ okładziny hamulcowej: …Marke und Typ des Bremsbelags: …
Marka i typ czujnika temperatury wody: …Fabrikmarke und Typ des Wassertemperaturfühlers: …
Marka i typ tarczy/bębna hamulcowego: …Marke und Typ der Bremsscheibe/-trommel: …
Marka i typ czujnika ciśnienia powietrza: …Fabrikmarke und Typ des Luftdruckfühlers: …
Marka i typ czujnika przepływu powietrza: …Fabrikmarke und Typ des Luftmassenmessers: …
Marka i typ czujnika przepływu powietrza: …Fabrikmarke und Typ des Luftmengenmessers: …
Marka i typ zespołu okładzin hamulcowych/okładziny hamulca bębnowego (2): …Marke und Typ der Bremsbelag-Einheit/des Trommelbremsbelags (2) …
Właściwości lub marka(-i) i typ(-y) pompy: …Kenndaten oder Marke(n) und Typ(en) der Pumpe: …
Chłodnica: rysunek(–ki) lub marka(-i) i typ(-y): …Kühler: Zeichnung(en) oder Marke(n) und Typ(en): …
Przepływy pieniężne (marka własna i detalistów) (EUR)Cashflow (eigene Marken und Einzelhandelsmarken) (in EUR)
Udział przemysłu unijnego w rynku (marka własna i detalistów) (%)Marktanteil des Wirtschaftszweigs der Union (eigene Marke und Einzelhandelsmarke) (%)
Metoda badawcza (typ badania oraz marka) stosowana na 1. etapie badania przesiewowegoIn der ersten Runde (Screening) verwendetes Testverfahren (Testart und Marke)
Ponadto w toku dochodzenia ujawniono, że istnieją producenci unijni produkujący artykuły pod markami innych stron.Die Untersuchung ergab außerdem, dass einige Unionshersteller Artikel mit der Marke anderer Parteien produzieren.
Infrastruktura techniczna i handlowa utworzona w celu obsługi kart jednej lub kilku marek oraz zapewniająca ramy organizacyjne, prawne i operacyjne niezbędne do funkcjonowania usług oznaczonych tymi markami. Trójstronny system kartowy jest systemem, w któAcquirer (Acquirer) Der Begriff gilt in folgenden Fällen: