"mała" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
małafein

Beispieltexte mit "mała"

mała szafkaKleinschrank
mała częstotliwośćNiederfrequenz
mała moc cięciageringe Schneidleistung
mała podziałka rowkówfeine Rillenteilung
dowolny / maławillkürlich / klein
mała emisja oparów farbygeringe Farbnebelentwicklung
mała faza odgięte o 45°kleine Wate 45° gewinkelt
Mała zdolność do buforowania, składniki wysokostrawneNiedrige Pufferkapazität, leichtverdauliche Ausgangserzeugnisse
mała hartowana płyta oporowa (dzielona lub nie dzielona)kleine gehärtete Anschlagplatte (geteilt bzw. ungeteilt)
mała średnica zwojów, dzięki czemu unika się plątaniny wężyGummischutz, kein Verkratzen
przestrzegać pisowni mała i wielką literąGroß- Kleinschreibung beachten
Ten ograniczony obszar to mała część prowincji Parma.Dieses eng umgrenzte Gebiet besteht aus einem kleinen Teil der Provinz Parma.
Fasolka czerwona mała (Adzuki) (Phaseolus lub Vigna angularis)Adzukibohnen (Phaseolus oder Vigna angularis)
Fasolka czerwona mała (Adzuki) (Phaseolus lub Vigna angularis):Adzukibohnen (Phaseolus oder Vigna angularis):
Nie podłączono sprężonego powietrza lub jest go za mała ilość.Keine Druckluft angeschlossen oder nicht genügend Druck vorhanden.
Za mała ilość wody chłodzącej spowoduje przedwczesne zużycie lub uszkodzenie piły.Wenig Kühlwasser führt zu vorzeitigem Verschleiß oder zum Defekt des Sägeblattes.
Za mała ilość wody chłodzącej spowoduje przedwczesne zużycie lub uszkodzenie brzeszczotu.Wenig Kühlwasser führt zum vorzeitigem Verschleiß oder zum Defekt des Sägeblattes.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

wyjątkowo wytrzymała wagaäußerst strapazierfähige Waage
mała, mieści się w każdej kieszenidie kleine für jede Tasche
bardzo mała, do dużych obciążeńsehr kompakt für große Gewichte
Duża/mała ilość przywożonych paszhohe/geringe Mengen an eingeführten Futtermitteln
Komisja otrzymała uwagi od jednej zainteresowanej strony.Bei der Kommission ging eine Stellungnahme von einem Beteiligten ein.
Maszyna zatrzymała się samoczynnie wskutek braku produktu.Maschine hat aufgrund von Produktmangel automatisch angehalten
Czy jednostka zatrzymała kontrolę nad składnikiem aktywów?Wurde die Verfügungsmacht über den Vermögenswert behalten?
Komisja nie otrzymała jednak żadnej propozycji w tej sprawie.Bei der Kommission gingen jedoch keine entsprechenden Angebote ein.
Czy jednostka zatrzymała niemalże całość ryzyka i korzyści?Wurden im Wesentlichen alle Risiken und Chancen zurückbehalten?