"krótki" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
krótkikurz

Beispieltexte mit "krótki"

model krótkikurze Ausführung
krótki czas obróbki.kurze Bearbeitungszeiten
krótki uchwyt wiertarskiKurzbohrfutter
krótki okres zatrudnieniaKurzarbeit
Krótki opis immobilizera:Kurzbeschreibung der Wegfahrsperre:
dający krótki wiórkurz spanend
Krótki opis celu pomocy.Kurze Beschreibung des Ziels der Beihilfe.
krótki uchwyt wiertarski NCNC-Kurzbohrfutter
Krótki opis przedmiotu sprawy:Kurzdarstellung des Gegenstands:
Krótki opis przedmiotu sprawy:Kurzdarstellung des Streitgegenstands:
Krótki opis agencji ratingowej.Kurze Beschreibung der Ratingagentur
krótki opis kryteriów kwalifikacji.einer Kurzbeschreibung der Eignungskriterien.
Krótki opis wykonalnego zobowiązaniaKurzdarstellung der vollstreckbaren Verpflichtung:
Ponadto wnioskodawca zarzucił, że termin przedłożenia odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu był zbyt krótki.Außerdem sei die Frist für die Rücksendung des Fragebogens zu kurz.
Proszę przedstawić krótki opis:Bitte kurz beschreiben:
mieszek krótki do osłony wrzecionaFaltenbalg kurz für Spindelabdeckung
stopy aluminium dające krótki wiórkurzspanende Aluminiumlegierungen
finansowanie na bardzo krótki terminsehr kurzfristige Finanzierung
Wprowadź numer pozycji i krótki opisgeben Sie die Positionsnummer und eine Kurzbeschreibung ein
Proszę przedstawić krótki opis [22]…Bitte kurz beschreiben [22]:…
Zbyt krótki czas oczekiwania nie prowadzi do pogorszenia.Eine zu kurze Wartezeit führt zu keinen Beeinträchtigungen.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

krótkiekurze und lange Ausführung
krótkie dotknięciekurzzeitiges Berühren
bardzo krótkieextra kurz
wykonanie krótkieAusführung kurz
wrzeciono krótkieKurzspindel
krótkie czasy zbrojeniaKurze Rüstzeiten
krótkie uchwyty wiertarskieKurzspannbohrfutter
krótkie, ciężkie wykonaniekurze schwere Ausführung
krótkie, ciężkie wykonaniekurze, schwere Ausführung
łapy dociskowe, krótkieSpannpratzen kurz
łapy dociskowe, krótkieSpannpratzen, kurz
wiertła stopniowe krótkieKurzstufenbohrer
przekrój krótkiego ramieniaQuerschnitt des kurzen Schenkels
Stosowanie krótkich kąpieliEinsatz von kurzen Flotten
Krótki, ogólny opis projektu:Kurze allgemeine Beschreibung des Vorhabens
Krótki opis projektu lub środka pomocy:Kurze Beschreibung des Vorhabens oder der Maßnahme:
Krótki opis przedmiotu sprawy i zasądzonego środka:Kurzdarstellung des Streitgegenstands und der angeordneten Maßnahme:
krótkie uchwyty wiertarskie i uchwyty do gwintownikówKurzbohrfutter und Gewindeschneidfutter
krótki rodzaj budowy do ciasnych przestrzeni roboczychkurze Bauweise für beengte Arbeitsräume
krótkie czasy obróbki dzięki wysokim prędkościom skrawaniakurze Bearbeitungszeiten durch hohe Schnittgeschwindigkeiten
Krótki opis obejmujący w szczególności następujące informacje:Kurze Beschreibung, mit insbesondere folgenden Angaben:
kołnierz z krótkim stożkiemKurzkegelflansche
z krótkim ramieniem bez kluczamit kurzem Arm ohne Schlüssel
wiertła kręte bardzo krótkieSpiralbohrer, extra kurz
siłownik hydrauliczny o krótkim skokuhydraulische Kurzhubzylinder
niepowlekane, 3 ostrza, bardzo krótkieunbeschichtet, 3 Schneiden, extra kurz
Proszę o podanie krótkiego podsumowania:Fassen Sie bitte kurz zusammen:
zestawy wierteł krętych, bardzo krótkichSpiralbohrersätze, extra kurz