"jej" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
jejihres

Beispieltexte mit "jej"

Jej głównym składnikiem jest eugenol.Hauptbestandteil ist Eugenol.
Jej dyrektorem zarządzającym jest MustermannGeschäftsführer ist Mustermann
jej ogólne podejście do opłat z tytułu zarządzania;die allgemeinen Grundsätze für die Verwaltungskosten,
jej działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego; lubihre landwirtschaftlichen Tätigkeiten sind nicht unwesentlich,
Jej obowiązki należy określić w niniejszym rozporządzeniu.Ihre Aufgaben sollten in dieser Verordnung aufgeführt werden.
jej podstawową działalnością jest nabywanie pakietów akcji;Haupttätigkeit der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen,
Jej wyniki stanowią treść sprawozdania przedkładanego Komisji.Die Ergebnisse dieses Verfahrens werden der Kommission in einem Bericht übermittelt.
Sacharyna i jej sól sodowaSaccharin und sein Natriumsalz
datę jej wejścia w życie;das Datum ihres Inkrafttretens,
p-fenylenodiamina i jej solep-Phenylendiamin und seine Salze
Metoda stosowania i jej opisAnwendungsmethode und Beschreibung dieser Methode
Prosimy jej nigdy nie luzować.Lösen Sie diese niemals.
Melamina i jej analogi strukturalneMelamin und seine strukturverwandten Verbindungen
heparyny lub jej soli (pozycja 3001);Heparin oder seine Salze (Position 3001);

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Ojej!Herrje!
jej masa wynosi ok. 8–9 kg i nigdy poniżej 7,5 kg;das Gewicht muss 8-9 kg, jedoch nicht weniger als 7,5 kg betragen;
Jednostka opisuje np. przysługujące jej prawa warunkowe.So hat ein Unternehmen z. B. seine bedingten Rechte zu beschreiben.
jednostkę dominującą instytucji lub jej jednostki zależne;das Mutterunternehmen des Instituts oder seine Tochterunternehmen,
Jednostka geologiczna określona przez jej właściwości magnetyczne.Geologische Einheit, die durch magnetische Eigenschaften gekennzeichnet ist.
Jednostka geologiczna określona przez jej właściwości geofizyczne.Geologische Einheit, die durch ihre geophysikalischen Eigenschaften gekennzeichnet ist.
Jej wiarygodność zależy od istnienia skutecznej weryfikacji i kontroli.Er ist nur dann glaubwürdig, wenn effiziente Prüfungen und Kontrollen vorgenommen werden.
Jej dynamiczne interakcje kulturalne dostarczają inspiracji i możliwości.Die dynamischen kulturellen Interaktionen in Europa bieten Anregungen und Chancen.
Tylidyna (INN) i jej soleTilidin (INN) und seine Salze
Witamina B1 i jej pochodneVitamin B1 und seine Derivate
Rutyna (rutin) i jej pochodneRutosid (Rutin) und seine Derivate
aftyloamina oraz jej sole [7]aphthylamin (Naphthalen-2-amin) und seine Salze [7]
Pseudoefedryna (INN) i jej solePseudoephedrin (INN) und seine Salze
Zawierające norefedrynę lub jej soleNorephedrin oder seine Salze enthaltend
Źródło wartości i jej uzasadnienieQuelle und Begründung des Werts