"informacja" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

informacjaInformation
informacjaInfo

Beispieltexte mit "informacja"

Informacja zwrotnaFeedback
informacja handlowaHandelsinformation
informacja pracowniczaUnterrichtung der Arbeitnehmer
informacja ostrzegawczaWarnhinweis
informacja sprzedażowaVertriebsinfo
informacja dla prasyPressemitteilung
Informacja o rynkachInformationen über die Märkte
informacja o błędzieFehlernachricht
informacja o konserwacjiWartungsaufforderung
Informacja i komunikacjaInformation und Kommunikation
Informacja na etykiecie paszy:Hinweis auf dem Etikett:
Informacja ta jest obowiązkowa.Diese Angaben sind obligatorisch.
Informacja do panelu operatora PCInformation zu PC Operator Panel
Informacja z państw członkowskichMitteilungen von Mitgliedstaaten
Informacja o przyczynach prowadzenia badania.Angabe des Grundes für die Untersuchung.
Informacja o stopniu wykorzystania kontyngentówUnterrichtung über den Stand der Nutzung der Kontingente
Informacja jest wyświetlana na ekranie początkowym.Anzeige wird im Startbild ausgelöst
Im bardziej zdecentralizowany jest zarząd systemu, tym ważniejsza jest ta informacja.Je dezentralisierter die Verwaltung der Regelung ist, desto wichtiger ist diese Information.
Im bardziej szczegółowy jest numer wniosku, tym ważniejsza staje się ta informacja.Je tiefer gegliedert die Nummer des Antrags angegeben wird, umso aussagekräftiger ist diese Angabe.
zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.Verwaltungspraxis und Information im Klimabereich.
zarządzanie i informacja w zakresie środowiska.Verwaltungspraxis und Information im Umweltbereich.
W tym informacja o podsektorze, który uchwala dane działanie.Unter Angabe des Teilsektors, von dem die Maßnahme getroffen wird.
Ta informacja precyzuje, które składniki wchodzą w skład nadzienia.Hierdurch wird klargestellt, aus welchen Zutaten sich die Füllung zusammensetzt.
Dostępu można zabronić, gdy ujawniona informacja mogłaby podważyć:Der Zugang kann verweigert werden, wenn eine Freigabe den
Na wyświetlaczu (1) wyświetlona zostanie informacja o grubości blachy.im Display (1) wird die Information Blechstärke angezeigt
Szczegółowe cele obszaru priorytetowego „Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu”Spezifische Ziele des Schwerpunktbereichs "Verwaltungspraxis und Information im Klimabereich"

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

dezinformacjaDesinformation
informacja naukowaInformationswissenschaft
informacja konsumenckaVerbraucherinformation
informacja gospodarczaWirtschaftsinformation
Informacja, komunikacja i promocjaInformation, Kommunikation und Publizität
informacja i pokazy w punktach sprzedaży,Information und Vorführungen an den Verkaufsstellen,
informacjach pochodzących z oświadczenia podatnika;Aussagen des Steuerpflichtigen,
informacjach pochodzących z oświadczenia podatnika;Aussagen des Steuerpflichtigen;
informacja, czy koncesja została udzielona konsorcjum.Angabe, ob die Konzession an ein Konsortium vergeben wurde.
Informacja, komunikacja, wykorzystywanie i upowszechnianieInformation, Kommunikation, Nutzung und Verbreitung
informacja, czy zamówienie zostało udzielone konsorcjum.Angabe, ob der Auftrag an ein Konsortium vergeben wurde.
Zgodnie z informacjami władz belgijskich.Nach Angaben der belgischen Behörden.
wydatki związane z informacjami i publikacjami,Ausgaben für Information und Veröffentlichungen,
Wniosku nie uzasadniono jednak żadnymi informacjami.Es wurden jedoch keine Informationen zur Untermauerung dieser Forderung eingereicht.
Prosimy zapoznać się z informacjami podanymi w instrukcjiLesen Sie hierzu die in der Anleitung gegebenen Informationen
Rezultaty bezpośrednio związane z przekazanymi informacjami.Ergebnisse, die in einem direkten Zusammenhang zu den übermittelten Informationen stehen.
Argumentów tych nie poparto jednak udokumentowanymi informacjami.Dieses Vorbringen beruhte jedoch weder auf Tatsachenbeweisen noch wurde es durch solche untermauert.
Piktogramy związane ze wskazówkami bezpieczeństwa i informacjamiPiktogramme für Sicherheitshinweise und Informationen