"inżynier" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
inżynierIngenieur

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

inżynieriaIngenieurwesen
inżynieria wodnaWasserwirtschaft
inżynieria lądowaBauingenieurwesen
inżynieria genetycznaGentechnologie
inżynieria w zakresie zaawansowanych, wbudowanych oraz efektywnych energetycznie i zasobooszczędnych części i systemów;Entwicklung fortgeschrittener, eingebetteter sowie energieeffizienter und ressourcenschonender Komponenten und Systeme;
Inżynierzy, technicy, redaktorzy techniczni oraz specjaliści i kadra kierownicza w dziedzinie marketingu, dystrybucji oraz dokumentacji technicznych.Ingenieure, Techniker, technische Redakteure sowie Fach- und Führungskräfte aus Marketing, Vertrieb und der technischen Dokumentation.
Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodnaHochbau, Brücken- und Tunnelbau u.Ä.
Międzynarodowe kompetencje inżynieryjne i projektoweInternationale Engineering- und Projektkompetenz
Energia odnawialna i inżynieria wodna (załącznik IV)Projekte in den Bereichen erneuerbare Energie und Wasser (Anhang IV)
malowanie obiektów z zakresu inżynierii lądowej i wodnej,Anstrich von Hoch- und Tiefbauten,
Międzynarodowe Centrum Inżynierii Genetycznej i BiotechnologiiInternationales Zentrum für Gentechnik und Biotechnologie
wizyty i wymiany naukowców, inżynierów i personelu technicznego;Besuche und Austausch von Forschern, Ingenieuren und Technikern,
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczneArchitektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung