"ilość" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
ilośćMenge
ilośćAnzahl
ilośćZahl

Beispieltexte mit "ilość"

ilość gwintówAnzahl der Gewinde
Ilość ścieżekAnzahl der Spuren
ilość biegunówAnzahl der Pole
ilość powietrzaLuftmenge
ilość zamówieniowaBestellmenge
ilość części zamiennychErsatzteilmenge
ilość kolumn prowadzącychAnzahl der Führungssäulen
ilość podłóg półkowychAnzahl Fachböden
ilość prędkości obrotowychAnzahl der Drehzahlen
ilość wzorców porównawczychAnzahl der Vergleichsmuster
maks. ilość podawaniaFördermenge max.
Min. ilość segmentówMin. Anzahl Segmente
Ilość cykli na sekundęZyklen je Sekunde
Ilość paliwa lub materiałuMenge Brennstoff bzw. Material
ilość silników napędu posuwuAnzahl-Vorschubmotoren
Ilość komunikatów dot. konserwacjiAnzahl Wartungsmeldungen
ilość silników zespołu ustawianiaAnzahl-Stellmotoren
ilość komunikatów dot. konserwacjiAnzahl-Wartungsmeldungen
Ilość godzin pracy CZĘSTOTLIWOŚĆBetriebsstunden Intervalle
Nie podłączono sprężonego powietrza lub jest go za mała ilość.Keine Druckluft angeschlossen oder nicht genügend Druck vorhanden.
Ilości, dla których wnioski zostały złożone, przekraczają dostępną ilość.Die Mengen, für die Anträge auf Einfuhrlizenzen eingereicht worden sind, übersteigen die verfügbare Menge.
Pomaga zwiększyć ilość włosówTrägt zu größerer Haardichte bei
CZĘSTOTLIWOŚĆ Ilość godzin pracyIntervall Betriebsstunden
Duża/mała ilość przywożonych paszhohe/geringe Mengen an eingeführten Futtermitteln
porzucony, niewystarczająca ilość wodyaufgegeben, zu wenig Wasser
Roczna ilość wytwarzanych odpadów w tonachJährliches Abfallaufkommen in Tonnen
Policzyć Ilość nitów skróconej długościNieten der entnommenen Länge zählen
Dokładna ilość w jednostkach wyrażonych w watach.Genaue Menge (in Einheiten) der Ausfuhren, ausgedrückt in Watt,

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

ilość sztukStückzahl
ilość stopniSprossenanzahl
Ilość zadanaStückzahl Soll
ilość szufladSchubladenanzahl
ilość silnikówAnzahl-Motoren
ilość na doleZahl unten
ilość ryb wyładowanychangelandete Fangmenge
Ilość wyszukanych obiektówAnzahl gefundener Objekte
ilość silników szlifującychAnzahl-Schleifmotoren
Ilość obrabianych przedmiotówWerkstücke Summe
prędkości obrotowe wrzeciona/ilośćSpindeldrehzahlen/Anzahl
Ilość gatunków w tonachMenge je Art in Tonnen
ilość i wartość towarów;die Menge und den Wert der Waren;
Ilość (tony metryczne) słownieMenge (metrische Tonnen) in Buchstaben
Ilość (tony metryczne) słownieMenge (motrische Tonnen) in Buchstaben
ilość wchłaniana przez jeden wążSaugmenge je Schlauch
Ilość zamówieniowa w jednostkach cenyBestellmenge in Preiseinheit
ilość powietrza tłoczonego przez pompę*Luftfördermenge der Pumpe
Granica ostrzeżenia nieOK w [ilość]Warngrenze NIO in [Anzahl]
Nazwa i dodana ilość stabilizatora flory jelitowejName und zugesetzte Menge des Darmflorastabilisators
Produkt zawiera widoczną ilość barwionych granulek.Die Ware enthält eine sichtbare Menge farbiger Granulatkörner.
urządzenie mierzące i wyświetlające ilość paliwa;einer Einrichtung zur Messung und Anzeige der Kraftstoffmenge;
Partia oznacza wyraźną, określoną ilość materiału.Partie: eine bestimmte und genau angegebene Menge eines Materials.
łączną ilość objętą wydanym świadectwem wywozowym;die Gesamtmenge, für die die Ausfuhrbescheinigung erteilt wurde,
określenie wymogów rynku (ilość, jakość, prezentacja),Ermittlung der Erfordernisse des Marktes (Menge, Qualität und Aufmachung);