"grzanie" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
grzanieHeizung
grzanieheizen

Beispieltexte mit "grzanie"

uszkodzone grzanieHeizung defekt
dodatkowo sprawdzić grzaniezusätzlich Heizung überprüfen
Błędny kierunek obrotów, grzanie uszkodzoneDrehrichtung falsch, Heizung defekt
Sprawdzić grzanie i stan napełnienia leja i w razie potrzeby wymienić.Heizung und Trichterfüllstand überprüfen und ggf. austauschen.
Jeżeli mierzona temperatura osiągnie wyznaczoną temperaturę powietrza powracającego, wtedy nastąpi wyłączenie grzania, a jeśli nastąpi spadek poniżej niej, grzanie znów się włączy.Erreicht die gemessene Temperatur die eingestellte Rückluft-Temperatur, schaltet die Heizung ab, unterschreitet sie diese, schaltet die Heizung wieder an.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

przegrzanieÜbertemperatur
przegrzanie silnikaMotorüberhitzung
rezystancja grzałki lub sterowanie grzaniemWiderstand der Heizwendel bzw. Heizungsansteuerung
z zabezpieczeniem przed przegrzaniem według DIN VDE 0620,mit Überhitzungsschutz nach DIN VDE 0620
albo [dodatkowe podgrzanie w temperaturze co najmniej 72 °C w połączeniu z osuszaniem;]]oder [einer weiteren Erhitzung auf mindestens 72 °C, kombiniert mit einer Trocknung;]]
Po zebraniu pasożytów płyny dodatnie należy poddać dekontaminacji przez podgrzanie do co najmniej 60 °C.Nach Entnahme der Parasiten werden Flüssigkeiten mit positivem Befund durch Erhitzen auf mindestens 60 °C dekontaminiert.
nie jest możliwe przegrzanie uchwytów zaciskowych o równomiernym zacisku, dzięki zastosowaniu dostępnych parametrówkein Überhitzen der Schrumpffutter möglich, durch Verwendung von hinterlegten Parametern
Między grzaniem oraz wejściem i wyjściem na leju osuszacza występuje w zależności od ścieżki pewna strata temperatury.Zwischen der Heizung und dem Ein- / Austritt am Trocknungstrichter tritt je nach Strecke ein Temperaturverlust auf.