"graf" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

grafGraph

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

grafikaGrafik
demografiaDemografie
geografiaGeografie
monografiaMonografie
oceanografiaOzeanografie
opcje graficzneGrafikoptionen
ekran graficznyGrafikbildschirm
szczotki grafitoweKohlebürsten
geografia gospodarczaWirtschaftsgeografie
przemysł poligraficznyDruckindustrie
przyrządy do metalografiiGeräte für die Metallografie
przyrządy do metalografiiMetallographie
wymiana szczotek grafitowychKohlebürsten austauschen
Istotne punkty hydrograficzneInteressante hydrologische Punkte
system informacji geograficznejgeografisches Informationssystem
graficzna analiza procesu kontroligrafische Auswertung des Prüfverlaufes
Grafitowa stopka ślizgowa pasa prowadzącegoGraphit - Gleitschuh vom Gleitschuhriemen
graficzne przedstawienie zmian 10 ostatnich wartości pomiarowychgrafische Tendenzanzeige der letzten 10 Messwerte
Grafit sztuczny; grafit koloidalny i półkoloidalny oraz preparatyKünstlicher Grafit, kolloider oder halbkolloider Grafit und Zubereitungen
Grafit klasy jądrowej, o stopniu zanieczyszczenia poniżej 5 części na milion "ekwiwalentu boru" oraz gęstości większej niż 1,50 g/cm3.Nuklearreiner Grafit mit einem 'Boräquivalent' von weniger als 5 ppm und einer Dichte von mehr als 1,5 g/cm3.
Grafit koloidalny w postaci roztworu wodnego, do stosowania jako warstwa wewnętrzna w kolorowych kineskopach (lampach elektronopromieniowych) (a)Kolloider Grafit in Wassersuspension, zur Verwendung als innere Beschichtung in Farbkathodenstrahlröhren [1]
Grafit węglowy' jest substancją składającą się z węgla amorficznego i grafitu, w której zawartość wagowa składnika, jakim jest grafit wynosi 8 % lub więcej.Carbon-Grafit' besteht aus amorphem Kohlenstoff und Grafit, wobei der Grafitgehalt 8 Gew.-% oder mehr beträgt.
Film do grafiki artystycznejFilme für grafische Zwecke
Paragraf 17 został zmieniony.Paragraph 17 wird geändert.
strona graficzna planu zaciskówGrafikseite der Klem
samodzielna karta grafiki (dGfx);eine diskrete Grafikkarte (dGfx);
Eter dietylowy do chromatografii.Ethylether für die Chromatographie,
Dodawanie nowych oznaczeń geograficznychAufnahme neuer geografischer Angaben
Rozszerzenie geograficzne obowiązywania UmowyGeografische Ausweitung des Abkommens