"glukoza" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

glukozaGlukose

Beispieltexte mit "glukoza"

Glukoza i syrop glukozowy (z wyłączeniem zawierających substancje aromatyzujące lub barwiące)Glucose und Glucosesirup (ohne Zusatz von Duft- oder Farbstoffen)
Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowaneGlucose und Glucosesirup; Fructose und Fructosesirup; Invertzucker; Zucker und Zuckersirupe, a.n.g.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

izoglukozaIsoglukose
Glukozamina przyczynia się do utrzymywania prawidłowych chrząstek stawowychGlucosamin trägt zum Erhalt einer normalen Gelenkknorpelfunktion bei
Glukozamina przyczynia się do ochrony chrząstek stawowych narażonych na nadmierny ruch lub nadmierne obciążenie oraz zwiększa zasięg stawówGlucosamin trägt zum Schutz der Gelenkknorpel bei übermäßiger Bewegung oder Belastung und zur besseren Beweglichkeit der Gelenke bei
Refundacje wywozowe - cukier i izoglukozaAusfuhr- erstattungen - Zucker und Isoglucose
Pozakwotowy cukier i pozakwotowa izoglukozaNichtquotenzucker und -isoglucose
Skrobia/Glukoza (% masy) [91]Stärke/Glucose (GHT) [91]
Sacharoza/Cukier inwertowany/izoglukoza (% masy) [92]Saccharose/Invertzucker/Isoglucose (GHT) [92]
Sacharoza/Cukier inwertowany/izoglukoza (% masy) [98]Saccharose/Invertzucker/Isoglucose (GHT) [98]
Nie więcej niż 0,2 % (w przeliczeniu na suchą masę, jako glukoza)höchstens 0,2 %, berechnet als Glucose in der Trockenmasse
Nie więcej niż 0,3 % (w przeliczeniu na bezwodną masę, jako glukoza)höchstens 0,3 %, berechnet als Glucose in der Trockenmasse
Strona 24, załącznik III „Kwoty krajowe i regionalne”, kolumna trzecia „Izoglukoza”, wiersz ostatni „Ogółem”:Seite 24, Anhang III, Nationale und regionale Quoten, Spalte „Isoglucose“, Insgesamt: