"falownik" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
falownikFrequenzumrichter
FalownikFrequenzumformer

Beispieltexte mit "falownik"

Falownik ramy wyszukiwacza zgłasza usterkę.der Frequenzumrichter für den Suchrahmen meldet eine Störung

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Status falownikaUmrichter - Status
Błąd falownika posuwuFehler im Frequenzumrichter Vorschub
Usterka falownika stemplaFrequenzumrichter Stempel hat eine Störung
Falowniki o mocy wyjściowej przekraczającej 7,5 kVAWechselrichter mit einer Leistung > 7,5 kVA
Falowniki o mocy wyjściowej przekraczającej 7,5 kVAWechselrichter mit einer Leistung von mehr als 7,5 kVA
kUrz. form. - usterka falownikakAufrichter Störung Frequenzumrichter
Usterka falownika przesuwu arkusza planoFrequenzumrichter Planovorschub hat eine Störung
Moduł może, ale nie musi, być wyposażony w falownik.Die Module können mit einem Wechselrichter ausgestattet sein.
Zasilanie elektryczne (monitorowanie mocy i temperatury falownika)elektrische Versorgung (Leistung und Motortemperaturüberwachung vom Frequenzumrichter)
W przypadku eksploatacji z falownikami statycznymi prądy mogą być wyższe o 10-15% (w zależności od modelu).bei einem Betrieb an statischen Frequenzumformern können je nach Ausführung die Ströme 10-15% höher sein
Wrzeciono napędzane prądem o wysokiej częstotliwości (HF) połączone jest z falownikiem ekranowanym przewodem zasilającym.die HF-Spindel wird über eine abgeschirmte Leistungsleitung mit dem Frequenzumrichter verbunden
W przypadku falowników modulowanych szerokością impulsu skokowe impulsy napięcia mogą uszkodzić izolację silnika asynchronicznego.bei pulsbreitenmodulierten Frequenzumrichtern können hohe Spannungsanstiegsgeschwindigkeiten das Isolationssystem des Asynchronmotors schädigen