"edukacja" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

edukacjaBildung

Beispieltexte mit "edukacja"

edukacja zdrowotnaGesundheitserziehung
edukacja ekologicznaUmwelterziehung
Opieka nad dziećmi i edukacjaKinderbetreuung und Bildung
Jest oczywiste, że edukacja może zawierać aspekt kulturowy.Natürlich kann Bildung auch einen kulturellen Aspekt haben.
pozostałe kredyty i pożyczki (kredyty i pożyczki udzielone na cele inne niż konsumpcja i zakup nieruchomości mieszkaniowej, takie jak prowadzenie działalności gospodarczej, konsolidacja zadłużenia, edukacja itp.).sonstigen (Kredite, die für andere Zwecke als Konsum und Wohnungsbau gewährt werden, z. B. Geschäftskredite, Schuldenkonsolidierung, Ausbildung usw.).

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

edukacja, nauka języka lub inne inicjatywy zgodne ze statusem danej osoby;Bildung, Sprachunterricht und andere Initiativen, die mit dem Status der Person vereinbar sind;
Administracja publiczna i obrona narodowa; edukacja; opieka zdrowotna i pomoc społecznaÖffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen