"dwanaście" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
dwanaściezwölf

Beispieltexte mit "dwanaście"

Dwanaście gwiazd przedstawionych jest w takiej samej formie jak gwiazdy na fladze Unii.Die zwölf Sterne werden wie auf der Flagge der Union dargestellt.
Instytucja zarządzająca aktualizuje wykaz operacji co najmniej co dwanaście miesięcy.Die Verwaltungsbehörde aktualisiert die Vorhabensliste mindestens alle zwölf Monate.
Obwoluta zewnętrzna (niebieska barwa UE i dwanaście złotych gwiazd tworzących okrąg)Äußeres Deckblatt (in EU-blau mit einem Kreis aus zwölf goldenen Sternen)
Współpracę podjęło także dwanaście spółek reprezentujących sektor wełny skalnej i odlewniczy.Zwölf Unternehmen, die die Steinwolleindustrie und die Gießereien vertraten, kooperierten ebenfalls.
jeżeli termin ten wynosi więcej niż dwanaście miesięcy w przypadku dostaw – całkowita wartość, włączając szacowaną wartość końcową;der Gesamtwert einschließlich des geschätzten Restwerts bei Lieferverträgen mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten;