"dokument" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
dokumentDokument

Beispieltexte mit "dokument"

dokument celnyZollpapier
dokument urzędowyamtliches Dokument
dokument posiedzeniaSitzungsdokument
dokument tożsamościAusweis
dokument audiowizualnyaudiovisuelles Dokument
Skonsolidowany jednolity dokumentEinziges dokument (konsolidierte Fassung)
jednolity dokument celnyeinheitliches Zollpapier
Dokument pobytowy wydawany wolontariuszomAufenthaltstitel für Freiwillige
Dokument DAAD zostaje dołączony do certyfikatu.Das DAAD ist dem Zeugnis beizufügen.
dokument towarzyszący każdemu zwierzęciu z osobna;die Form eines Begleitpapiers für jedes einzelne Tier;
dokument podróży zawierał co najmniej dwie puste strony.dass das Reisedokument mindestens zwei leere Seiten aufweist.
Dokument delegacji zadań określa zadania powierzone danym osobom.In der Übertragungsverfügung sind die übertragenen Aufgaben festzulegen.
Dokument urzędowy/ugoda sądowa dotycząca roszczenia pieniężnegoÖffentliche Urkunde/gerichtlicher Vergleich über eine Geldforderung
Dokument opisujący nomenklaturę wykorzystaną w tym zbiorze danych.Dokument, das die in diesem Datensatz verwendete Systematik beschreibt.
Niniejszy dokument wydaje się w celu:Diese Bescheinigung wird ausgestellt:
Niniejszy dokument wydaje się w celu:Ich beantrage diese Bescheinigung:
Wypełnić dokument drukowanymi literami.Bitte in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen.
Artykuł 59: Jednolity europejski dokument zamówieniaArtikel 59: Einheitliche Europäische Eigenerklärung
dziennik podróży statku powietrznego lub dokument równoważny;das Bordbuch oder ein gleichwertiges Dokument für das Luftfahrzeug,
konosament, lotniczy list przewozowy lub dokument transportu kombinowanego;Seekonnossement oder Luftfrachtbrief oder multimodales Frachtpapier,
Projekt elektronicznego dokumentu administracyjnego i elektroniczny dokument administracyjnyEntwurf des elektronischen Verwaltungsdokuments und elektronisches Verwaltungsdokument

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

dokumentacjaDokumentation
dokumentyDokumente
dokument pojazduFahrzeugpapier
dokument papieskiPontifikalakt
dokument transportowyTransportdokument
dokument parlamentarnyParlamentsdokument
dokumentacja oprogramowaniaSoftwaredokumentation
Inne dokumentyweitere Dokumente
akredytywa dokumentowaDokumenten-Akkreditiv
dostarczanie dokumentówDokumentenlieferung
wyszukiwanie dokumentówdokumentarische Recherche
opracowywanie dokumentówDokumentenerfassung
Dokumentacja ta zawiera:Die Unterlagen umfassen
Uchwyt na dokumentyBeleghalterung
pozostała dokumentacja technicznaweiterführende Dokumente
numery identyfikacyjne dokumentówDoc-IDs
Tłumaczenie dokumentów technicznychÜbersetzung technischer Dokumente
Przechowywanie dokumentacji technicznejAufbewahrung der technischen Unterlagen durch
dokumenty gwarancyjne dla klientaGarantieunterlagen für den Kunden
Dokumenty towarzyszące i rejestrBegleitdokumente und Register
Dokumentacja techniczna - tłumaczenietechnische Dokumentation Übersetzung
Dokumentacja techniczna jest kompletna.die technische Dokumentation ist vollständig vorhanden
dokumentacja techniczna jest kompletna.eine technische Dokumentation ist vollständig vorhanden
Dokumenty potwierdzające cel podróżyNachweis des Reisezwecks
Dokumentacja dotycząca nawierzchni badawczejAufzeichnungen zur Prüfstrecke
patrz dokumentacja, roz. 7siehe Doku Kapitel 7
Patrz osobna dokumentacja nadmuchuSiehe seperate Dokumentation zum Gebläse
osoba odpowiedzialna za dokumentacjęDokumentationsbevollmächtigter
odniesienie do dokumentu regulacyjnego;Fundstelle des Rechtstextes;
ogólnego dokumentu strategicznego Centrum;das Gesamtstrategiepapier des Zentrums,
Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentuEinmalige Referenznummer der Unterlage
Wydawanie niewypełnionych dokumentów identyfikacyjnychAusgabe von Blankoausweisen