"dodatki" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

dodatkiExtras

Beispieltexte mit "dodatki"

dostarczane dodatkilieferbare Extras
dodatki do betonuBetonzusatzstoffe
Okno pomocy DodatkiHilfe Fenster Extras
Dodatki do podręcznika SIRENEAnhänge des SIRENE-Handbuchs
dodatki do zwalczania zapyleniaAdditive für Staubbindung
Dodatki do cementów podczas budowy tuneliAdditive für Zemente beim Tunnel-Bergbau
dodatki paszowe wymienione w załączniku VI.”;Futtermittelzusatzstoffe gemäß Anhang VI.“
Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowychFuttermittel-Zusatzstoffe der Funktionsgruppe der Verbindungen von Spurenelementen
Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowychFuttermittel-Zusatzstoffe der Funktionsgruppe der Verbindungen von Spurenelementen,
Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej spoiw i środków przeciwzbrylającychFuttermittel-Zusatzstoffe der Funktionsgruppe der Bindemittel und Trennmittel,
Dodatkowymi składnikami są woda, przyprawy i dopuszczone dodatki.Zusätzliche Inhaltsstoffe sind Wasser, Gewürze und zugelassene Zusatzstoffe.
Do szablonów powiązań można teraz wprowadzać własne artykuły i dodatki.hauseigene Artikel und Zusatzartikel lassen sich in Wandanschlussvorlagen einfügen
Do szablonów powiązań można z łatwością wprowadzać własne artykuły i dodatki.hauseigene Artikel und Zusatzartikel lassen sich bequem in Wandanschlussvorlagen einfügen
Premie i dodatki 63,61 %Prämien und Zuwendungen 63,61 %
zawiera aktywne dodatki epenthält hochwirksame EP-Zusätze
Pozostałe gotowe dodatki odzieżowe, dzianeAnderes konfektioniertes Bekleidungszubehör, aus Gewirken oder Gestricken
ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, DZIANEKLEIDUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHÖR, AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN
ARTYKULY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, NIEDZIANEKLEIDUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHÖR, AUSGENOMMEN AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN
Inne dodatki i środki do materiałów miotających:andere Additive und Agenzien wie folgt:
Grupa funkcjonalna: inne dodatki zootechniczne (poprawa warunków jelitowych)Funktionsgruppe: sonstige zootechnische Zusatzstoffe (Verbesserung der Darmflora)

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

dodatki 1 i 2 uzupełnia się zgodnie z załącznikami I i II do niniejszej decyzji.Die Anlagen 1 und 2 werden gemäß den Anhängen I und II dieses Abkommens ergänzt.
Dodatki do benzyny specjalnie opracowane w celu podniesienia liczby oktanowej benzyny.Benzinzusätze, besonders formuliert zur Erhöhung der Oktanzahl von Benzin.
Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry lub ze skóry wtórnej, z wyłączeniem rękawic sportowychBekleidungszubehör aus Leder oder rekonstituiertem Leder, außer Sporthandschuhen
Dodatki do olejów smarowych na bazie organicznych związków kompleksowych molibdenu, w postaci roztworu w olejach mineralnychAdditive für Schmieröle, auf der Grundlage von organischen Molybdänkomplexverbindungen, in Mineralöl gelöst
Dodatki odzieżowe i części do nich, z dzianin (z wyłączeniem rękawiczek, mitenek, szali, chust, szalików, mantyli i welonów)Bekleidungszubehör und Teile davon (ohne Handschuhe, Schals, Umschlagtücher, Halstücher, Kragenschoner, Kopftücher, Schleier) aus Gewirken oder Gestricken
Dodatki specjalne mogą być przyznane pewnym członkom personelu tymczasowego w celu rekompensaty za szczególnie uciążliwe warunki pracy.Bestimmten Bediensteten auf Zeit können Sonderzulagen als Ausgleich für besonders beschwerliche Arbeitsbedingungen gewährt werden.
Dodatki technologiczne lub materiały paszowe wykorzystane do przygotowania dodatku muszą zapewnić pylność < 0,2 g selenu/m3 powietrza.Technologische Zusatzstoffe oder Einzelfuttermittel, die in der Zusatzstoffzubereitung enthalten sind, gewährleisten ein Staubbildungspotenzial < 0,2 mg Selen/m3 Luft.
ze staliwa z dodatkiem chromuaus chromlegiertem Elektro-Gussstahl
ze stali stopowej z dodatkiem chromuaus chromlegiertem Stahl
artykul ten jest dodatkiem do nastepujacych artykulówDer Artikel ist Zubehör folgender Artikel
Obróbka materiałów (dodatki, barwienie, natężenie)Stoffaufbereitung (Additive, Färben, Stärke)
Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z bawełnyKleidung und Bekleidungszubehör für Kleinkinder, aus Baumwolle
Z dodatkiem środka słodzącego–––– , pikantne lub solonegesüßt–––– der expandierte Erzeugnisse, gesalzen oder aromatisiert
Obecność niektórych substancji niedozwolonych jako dodatki do paszVorkommen bestimmter nicht als Futtermittelzusatzstoffe zugelassener Substanzen