"cykl" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
cyklTakt

Beispieltexte mit "cykl"

cykl gospodarczyKonjunkturzyklus
cykl transportowaniaFörderzyklus
cykl życia produktuLebensdauer eines Produkts
Cykl zgrzewania AKTYWNYSchweißzyklus aktiv
Cykl zostaje zakończony.Der Zyklus wird beendet.
cykl transportowania aktywnyFörderzyklus aktiv
cykl transportowania nieaktywnyFörderzyklus inaktiv
Maszyna kończy cyklMaschine beendet den Takt
Cykl roboczy dla badania typu IFahrzyklus für die Prüfung Typ I
cykl transportowania został zatrzymanyFörderzyklus wurde gestoppt
Cykl transportowania został zatrzymany.Der Förderzyklus wurde gestoppt.
Cykl dozowania opisany został we fragmencie.Der Dosierzyklus wird unter beschrieben.
Cykl transportowania składa się z następujących etapówDer Förderzyklus setzt sich aus den folgenden Abschnitten zusammen
Cykl transportowania biegnie dalej, dioda „PRACA” świeci sięFörderzyklus läuft weiter, LED „BETRIEB“ leuchtet.
cykl dziesiąty przeprowadzany jest przy stałej prędkości 89 km/h,der zehnte Zyklus wird bei einer konstanten Geschwindigkeit von 89 km/h durchgeführt;
Liczba zatrzymań na cyklZahl der Bremsungen je Zyklus
Liczba przyhamowań na cyklZahl der Teilbremsungen je Zyklus
zakończenie cyklu uruchamia następny cyklDas Beenden des einen Zyklus leitet den nächsten Zyklus ein.
W razie konieczności należy odpowiednio zmniejszyć liczbę hamowań przypadających na cykl.Falls erforderlich, muss die Zahl der Bremsungen pro Zyklus entsprechend reduziert werden.
Czas cyklu wartość zadana/wartość rzeczywista [min] W wierszu statusu pokazany jest aktywny cyklZykluszeit Sollwert / Istwert [min] In der Statuszeile wird der aktive Zyklus angezeigt
Podstawowy cykl miejski dla badania typu IGrundstadtfahrzyklus für die Prüfung Typ I
liczba identycznych operacji na cykl maszynyAnzahl der identischen Operationen je Zyklus
Maszyna zakończy rozpoczęty cykl i zatrzyma się.Anlage beendet den angefangenen Takt und bleibt stehen
Podłączyć urządzenie i uruchomić cykl transportowania.Das Gerät anschließen und Förderzyklus starten.
Wymienić szczotki grafitowe i uruchomić cykl transportowania.Die Kohlebürsten wechseln und den Förderzyklus starten.
Zatrzymać cykl transportowania i odkręcić filtr wyrównawczy.Den Förderzyklus stoppen und den Ausgleichsfilter abschrauben.
Przeprowadzić cykl opróżniania urządzeń (w trybie automatycznym).die Vorrichtungen leer fahren (in Automatikbetrieb)

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

recyklingRecycling
encyklopediaEnzyklopädie
motocyklMotorrad
cykloidaRadlinie
Wydajnośćcykli/minLeistung Takte / min
cyklu pozamiejskiego.einem außerstädtischen Fahrzyklus.
czas cykluZykluszeit
czasu cykluTaktzeiten
koniec cykluZyklus Ende
zyklus (cykl)Zyklus
programowanie cyklówProgrammierung von Zyklen
średni czas cykluDurchschnittliche Taktzeit
etapy cyklu transportowaniaFörderzyklus- Abschnitte
przebieg cyklu transportowaniaAblauf eines Förderzyklus
zatrzymanie cyklu transportowaniaFörderzyklus stoppen
uruchomienie cyklu transportowaniaFörderzyklus starten
cykle transportowe od konserwacjiFörderzyklen seit Wartung
Cykle jazdy i punkty zmiany biegówFahrzyklen und Schaltpunkte
Cyklaminian; sól wapniowa kwasu cyklaminowegoCyclamat; Calciumsalz der Cyclohexylsulfaminsäure
Cykliczne aukcje zdolności z jednodniowym wyprzedzeniemRollierende Auktionen für „Day-ahead“-Kapazität
cyklu miejskiego, obejmującego cztery podstawowe cykle miejskie;einem Stadtfahrzyklus, der sich aus vier Grund-Stadtfahrzyklen zusammensetzt,
Cykliczna aukcja zdolności z jednodniowym wyprzedzeniem odbywa się raz dziennie.Die rollierende Auktion für „Day-ahead“-Kapazität findet einmal pro Tag statt.
Cykliczna aukcja udostępniająca zdolność miesięczną odbywa się raz w miesiącu.Die rollierende Auktion für Monatskapazität findet einmal pro Monat statt.
robot - czas cykluRoboter-Zykluszeit
Ilość cykli na sekundęZyklen je Sekunde
niskie koszty cyklu życianiedrige Lebenszykluskosten
włączenie pomiaru czasu cykluZykluszeitmessung ein
czas cyklu smarowania centralnegoZeit Zentralschmierzyklus
Rozpoczęcie cyklu, drzwi ochronneZyklus Start Schutztüre
Start +zatrzymanie cyklu transportuStarten + Stoppen des Förderzyklus