"chirurg" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

chirurgChirurg

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

chirurgiaChirurgie
neurochirurgiaNeurochirurgie
chirurgia estetycznaSchönheitschirurgie
Usługi instalowania sprzętu medycznego i chirurgicznegoInstallation von medizinischen und chirurgischen Geräten
ustawianie głowic laserowych do obróbki igieł chirurgicznych.Einstellen von Laserköpfen zur Bearbeitung von chirurgischen Nadeln
Usługi naprawy i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznegoReparatur und Instandhaltung von medizinischen und chirurgischen Geräten
Pozostałe urządzenia i instrumenty medyczne, włączając chirurgiczneAndere Waren für medizinische oder chirurgische Zwecke
Biokompatybilne silikony do produkcji trwałych implantów chirurgicznych [1]Biokompatible Silikone zur Herstellung von chirurgischen Dauerimplantaten [1]
Igły do szwów do zastosowań medycznych, chirurgicznych, dentystycznych i weterynaryjnychMedizinische, chirurgische, zahnärztliche oder tierärztliche Operationsnähnadeln
przyrządów ortopedycznych, pasów chirurgicznych, przepuklinowych lub tym podobnych (pozycja 9021).orthopädische Apparate und andere orthopädische Vorrichtungen, z. B. Bruchbänder, medizinisch-chirurgische Gürtel (Position 9021).