"buty" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

butySchuhe
butyStiefel

Beispieltexte mit "buty"

buty roboczeArbeitsschuhe
buty ochronneSicherheitsschuhe
buty ochronne z podeszwąSicherheitsschuhe mit Spezialsohle
Buty narciarskie, buty do biegów narciarskich oraz buty snowbordoweSkistiefel, Skilanglaufschuhe und Snowboardschuhe
buty dla wózka widłowego z prześwitem wynoszącym 100 mm, dzięki temu możliwy łatwy i bezpieczny transport wewnątrzzakładowyStaplerschuhe mit 100 mm Bodenfreiheit, dadurch leichter und sicherer innerbetrieblicher Transport möglich
Okładziny nakłada się na buty i próbki pobiera się, idąc przez kurnik.Die Überzieher werden über die Stiefel gezogen und die Proben durch Begehen des Geflügelstalls entnommen.
Aby zachować materiał, można okładziny na buty odwrócić na drugą stronę.Durch Umstülpen der Stiefelüberzieher lässt sich das gesammelte Material auffangen.
Każda para okładzin na buty musi odpowiadać około 50 % powierzchni pomieszczenia.Mit jedem Paar Stiefelüberzieher sind ca. 50 % der Stallfläche zu begehen.
Łyżwy i wrotki, włączając buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami lub wrotkamiSchlittschuhe und Rollschuhe, einschließlich Stiefel mit fest angebrachten Roll- oder Schlittschuhen
Łyżwy i wrotki, włączając buty z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami; ich części i akcesoriaSchlittschuhe und Rollschuhe, einschließlich Stiefel mit montierten Kufen oder Rollen; Teile und Zubehör für diese Schuhe
Obuwie sportowe; buty do tenisa, buty do koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe i temu podobneSportschuhe; Tennisschuhe, Basketballschuhe, Turnschuhe, Trainingsschuhe und ähnliche Schuhe
Obuwie do tenisa, koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe itp. z cholewkami z materiałów włókienniczychTennisschuhe, Basketballschuhe, Turnschuhe, Trainingsschuhe und ähnliche Schuhe

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

półbutyHalbschuh
półbutyHalbschuhe
Atrybuty MineralDepositModelAttribute des Datentyps MineralDepositModel
Atrybuty typu »Elevation«Attribute des Datentyps Elevation
Eter etylo-tert-butylowy (ETBE)tert-Butyl-ethylether (Ethyl-tert-butylether, ETBE)
Atrybuty typu »Concentration«Attribute des Datentyps Concentration
Butyloetylomagnez (CAS RN 62202-86-2), w postaci roztworu w heptanieButylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), in Heptan gelöst
Atrybuty typu unii »Age«Attribute des Vereinigungstyps Age
Ftalan dibutylu (CAS nr 84-74-2)Dibutylphthalat (CAS-Nr. 84-74-2)
Atrybuty typu danych »AgeRangeType«Attribute des Datentyps AgeRangeType
Atrybuty typu danych »AnyDomainLink«Attribute des Datentyps AnyDomainLink
Atrybuty typu unii »CalorificValueType«Attribute des Vereinigungstyps CalorificValueType
Atrybuty typu danych »FarmAnimalSpecies«Attribute des Datentyps FarmAnimalSpecies
Uplastyczniona folia z poli(winylobutyralu), zawierająca:Weichgemachte Polyvinylbutyralfolien, mit einem Gehalt an: