"brzeg" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

brzegRand

Beispieltexte mit "brzeg"

brzeg szkockiego szelfu kontynentalnegoRand des schottischen Festlandsockels
brzeg drogi wodnej (przy średnim poziomie wody),Ufer der Wasserstraße (bei Mittelwasser),
Zachodni Brzeg – Strefa GazyWestjordanland — Gazastreifen
Zachodni Brzeg (włącznie ze wschodnią Jerozolimą) oraz Strefa GazyWestjordanland (einschließlich Ost-Jerusalem) und Gazastreifen

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

KołobrzegColberg
Geometria brzegu.Die Geometrie der Küste.
Granice północna i wschodnia linia brzegowa”Nördliche und östliche Begrenzung Küstenlinie.“
Maszyny do przycinania żywopłotu i obcinarki do brzegów trawnika, elektromechaniczneElektromechanische Heckenscheren, Grasscheren und Rasenkantenschneider
Napis na brzegu monet okolicznościowych jest taki sam jak w przypadku zwykłych monet.Gedenkmünzen weisen die gleiche Randprägung auf wie reguläre Münzen.
Ponadto uznano za prawdopodobny fakt, że gleba i linia brzegowa są silnie zanieczyszczone.Zudem habe es als wahrscheinlich gegolten, dass Boden und Strand stark verschmutzt waren.
ukośne obszycia o zawiniętych brzegach, o szerokości po rozłożeniu nieprzekraczającej 30 cm.Schrägbänder mit gefalzten Rändern, in ungefalztem Zustand mit einer Breite von 30 cm oder weniger.
nie mają one kształtowanego brzegu z drobnymi półokrągłymi nacięciami ani kształtu „hiszpańskiego kwiatu”.sie dürfen keine Randprägung mit feiner Wellenstruktur oder die Form einer „Spanischen Blume“ aufweisen.
»Linia brzegowa« to szczególny przypadek wybrzeża przy »Średnim poziomie wody wysokiej« (Mean High Water Level) (MHW).Die Küstenlinie ist eine Sonderform der Uferlinie bei mittlerem Hochwasser (MHW).