"bioenergia" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
bioenergiaBioenergie

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

bioenergia: wszelki odnawialny gaz wysypiskowy, gaz z oczyszczalni ścieków, energia biogazu lub paliwo uzyskiwane z instalacji energetycznych biomasy.Bioenergie: jede nachhaltige Energie aus Deponiegas, Klärgas, Biogas oder in Biomasseanlagen gewonnener Biokraftstoff.