"bezwodnik" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
bezwodnikAnhydrid

Beispieltexte mit "bezwodnik"

Bezwodnik ftalowy; kwas tereftalowy i jego solePhthalsäureanhydrid; Terephthalsäure und ihre Salze
Bezwodnik pirydyny do chromatografii (zob. uwaga 5).wasserfreies Pyridin für die Chromatographie (Anmerkung 5).
Gazowy dwutlenek węgla; suchy lód (w postaci stałej); bezwodnik węglowyKohlensäure; Trockeneis (Festform); Kohlensäureanhydrid

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Tritlenek siarki (bezwodnik siarkowy); tritlenek arsenuSchwefeltrioxid (Schwefelanhydrid), Diarsentrioxid
Tritlenek siarki (bezwodnik siarkowy); tritlenek arsenuSchwefeltrioxid (Schwefelsäureanhydrid); Diarsentrioxid (Arsenigsäureanhydrid)
Przemienny kopolimer etylenu i bezwodnika maleinowego (EMA)Alternierendes Copolymer aus Ethylen und Maleinsäureanhydrid (EMA)
drugiej warstwy zawierającej kopolimer bezwodnika maleinowego,einer zweiten Schicht, die ein Maleinsäureanhydrid-Copolymer enthält,
Skrobia acetylowana to skrobia estryfikowana bezwodnikiem octowym lub octanem winyluAcetylierte Stärke ist mit Essigsäureanhydrid oder Vinylacetat veresterte Stärke
Alifatyczne kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodneacyclische mehrbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide, Peroxysäuren und ihre Derivate
Aromatyczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy oraz ich pochodnearomatische einbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide, Peroxysäuren und ihre Derivate