"benzyna" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
benzynaBenzin

Beispieltexte mit "benzyna"

Benzyna bezołowiowaBenzin bleifrei
benzyna bezołowiowableifreies Benzin
benzyna (E5) lub LPG;entweder Ottokraftstoff (E5) oder Flüssiggas,
benzyna (E5) lub NG/biometan;entweder Ottokraftstoff (E5) oder Erdgas/Biomethan,
Benzyna (w tym benzyna bezołowiowa) CAS:Benzin (auch unverbleites Benzin) CAS:
Benzyna (ropa naftowa), benzyna krakingowa lekka;Naphtha (Erdöl), leicht, katalytisch gekrackt
Benzyna (ropa naftowa), benzyna krakingowa ciężka;Naphtha (Erdöl), schwer, katalytisch gekrackt
Benzyna lekka zobojętniana chemicznie (ropa naftowa);Naphtha (Erdöl), chemisch neutralisiert, leicht
Benzyna ciężka neutralizowana chemicznie (ropa naftowa);Naphtha (Erdöl), chemisch neutralisiert, schwer
Niskowrząca benzyna – niespecyfikowana;Naphtha, niedrigsiedend, nicht spezifiziert
Niskowrząca benzyna z krakingu katalitycznegoNaphtha, katalytisch gekrackt, niedrigsiedend
Badawcza liczba oktanowa (RON), benzyna bezołowiowa: …Research-Oktanzahl (ROZ), unverbleit: …
Węglowodory aromatyczne C6-8, rafinowana benzyna z pirolizy;Aromatische Kohlenwasserstoffe, C6-8, pyrolysiertes Naphtha und Raffinat
Destylaty (ropa naftowa), rafinowana benzyna z pirolizy, komponent do benzyn;Destillate (Erdöl), pyrolysiertes Naphtha und Raffinat, Benzinverschnitt
W przypadku silnych, a w szczególności tłustych zanieczyszczeń można również stosować czystą benzynę nie zawierającą benzenu (benzyna do czyszczenia, benzyna lekka).bei stärkeren, insbesondere fettigen Verschmutzungen kann auch benzolfreies Reinbenzin (Waschbenzin, Leichtbenzin) eingesetzt werden

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

benzyna (E5) lub wodór (pojazd dwupaliwowy);entweder Ottokraftstoff (E5) oder Wasserstoff (Zweistoffbetrieb);
Benzyna lekka z krakingu termicznego (ropa naftowa);Naphtha (Erdöl), leicht, thermisch gekrackt
Benzyna ciężka z krakingu termicznego (ropa naftowa);Naphtha (Erdöl), schwer, thermisch gekrackt
Benzyna ciężka krakingowa, odsiarczona (ropa naftowa);Naphtha (Erdöl), schwer, katalytisch gekrackt, gesüßt
Benzyna lekka z reformingu katalitycznego (ropa naftowa);Naphtha (Erdöl), leicht, katalytisch reformiert
Benzyna ciężka z reformingu katalitycznego (ropa naftowa);Naphtha (Erdöl), schwer, katalytisch reformiert
Benzyna lekka hydroodsiarczona i odaromatyzowana (ropa naftowa);Naphtha (Erdöl), hydrodesulfuriert, leicht, dearomatisiert
Paliwo: benzyna/benzyna bezołowiowa/olej napędowy/gaz płynny/gaz ziemny [1] Niepotrzebne skreślić.Kraftstoff: Benzin/unverbleites Benzin/Dieselkraftstoff/Flüssiggas/Erdgas [1] Nichtzutreffendes streichen.
Biopaliwa płynne to biobenzyna, biodiesel lub inne biopaliwa wykorzystywane bezpośrednio w charakterze paliwa.Flüssige Biobrennstoffe sind Biobenzin, Biodiesel oder andere direkt als Kraftstoff verwendete Biobrennstoffe.
Paliwo: olej napędowy/benzyna/gaz płynny LPG/gaz ziemny-biometan/etanol (E85)/biodiesel/wodór [9] Niepotrzebne skreślić.Kraftstoff: Diesel/Benzin/Flüssiggas/Erdgas-Biomethan/Ethanol (E85)/Biodiesel/Wasserstoff [9] Nichtzutreffendes streichen.