"amortyzacja" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
amortyzacjaAbschreibung

Beispieltexte mit "amortyzacja"

amortyzacja drgań.Schwingungsdämpfend
Amortyzacja instrumentów w Tier IIAmortisierung von Ergänzungskapitalinstrumenten
Amortyzacja tej wartości firmy nie jest dozwolona.Die planmäßige Abschreibung dieses Geschäfts- oder Firmenwerts ist untersagt;
Amortyzacja pozycji traktowanych zgodnie z zasadą praw nabytych jako pozycje w Tier IIAmortisation von Posten, die als Ergänzungskapitalposten bestandsgeschützt sind
Dotychczas odpisana amortyzacja podatkowa narastającoKumulierte steuerliche Abschreibung
Dotychczas odpisana amortyzacja podatkowa budynku wynosi 30.Die kumulative Abschreibung des Gebäudes zu Steuerzwecken beträgt 30.
Dotychczas odpisana amortyzacja podatkowa wynosi 30, a stawka podatkowa wynosi 30 %.Die kumulierte Abschreibung für steuerliche Zwecke ist 30, und der Steuersatz beträgt 30 %.
Subwencje są zatem przenoszone na rachunek zysków i strat w takim samym tempie, co amortyzacja inwestycji.Die Zuschüsse werden daher in den Ergebniskonten verbucht, und zwar über denselben Zeitraum wie die Abschreibungen.
Dodatkowo dotychczas odpisana amortyzacja podatkowa w kwocie 30 wpłynie na zysk do opodatkowania i zostanie opodatkowana stawką 30 %.Zusätzlich wird die kumulierte Abschreibung von 30 in das zu versteuernde Ergebnis mit aufgenommen und mit 30 % besteuert.