"Mali" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
MaliMali

Beispieltexte mit "Mali"

Mali (poprzednie bandery: Nigeria, Togo, Gwinea Równikowa, Boliwia, Namibia [CCAMLR])Mali (frühere Flaggen: Nigeria, Togo, Äquatorialguinea, Bolivien, Namibia [CCAMLR])
W imieniu Republiki MaliFür die Republik Mali
Planowanie i rozpoczęcie EUTM MaliPlanung und Einleitung der EUTM Mali
Obiekty EUTM Mali są nietykalne.Die Einrichtungen der EUTM Mali sind unverletzlich.
Bezpieczeństwo EUTM Mali i żandarmeria wojskowaSicherheit der EUTM Mali und Militärpolizei
Korespondencja służbowa EUTM Mali jest nietykalna.Der amtliche Schriftverkehr der EUTM Mali ist unverletzlich.
Początkowo kwestią priorytetową będzie Mali i jej długotrwała stabilizacja oraz regionalne wymiary konfliktu w tym państwie.Vorrang haben zunächst Mali und seine langfristige Stabilisierung und die regionalen Dimensionen des dortigen Konflikts.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

normalizacjaNormung
SomaliaSomalia
optymalizacjaOptimierung
Europejski Komitet NormalizacyjnyEuropäisches Komitee für Normung
optymalizacja szybkości produkcjizeitoptimierte Fertigung
znormalizowany system rozliczeniowyvereinheitlichter Kontenrahmen
znormalizowany wgłębnik (wymienny)genormte, auswechselbare Eindringkörper
Europejska Organizacja NormalizacyjnaEuropäische Normungsorganisation
Malik przekazywał między innymi fundusze na wspieranie wspomnianej medresy.So stellte er unter anderem Mittel zur Unterstützung der Madrassa bereit.
Malik jest właścicielem przedsiębiorstw w Japonii i często odwiedza Dubaj i Japonię w interesach.Malik besitzt Unternehmen in Japan und reist häufig aus geschäftlichen Gründen nach Dubai und Japan.
Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x idaeus))”Himbeeren (Weinhimbeeren, Allackerbeeren (Arktische Brombeere/Himbeere) (Rubus arcticus), Nektar-Himbeeren (Rubus arcticus x idaeus))“
Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x Rubus idaeus))Himbeeren (Weinhimbeeren, Allackerbeeren (Arktische Brombeere/Himbeere) (Rubus arcticus), Nektar-Himbeeren (Rubus arcticus x Rubus idaeus))
został wyeksportowany z Somalii;die aus Somalia ausgeführt wurde,
CEN Europejski Komitet NormalizacyjnyCEN Europäisches Komitee für Normung
Miejsce urodzenia: Mogadiszu, Somalia.Geburtsort: Mogadischu, Somalia.
znormalizowane analizy danych i techniki;standardisierte Techniken zur Datenanalyse;
Maksymalizacja absorpcji garbników chromowychMaximierung der Auszehrung von Chromgerbstoffen
Współczynniki emisji dla paliw znormalizowanychEmissionsfaktoren für Standardtreibstoffe
automatyczna optymalizacja względem danych referencyjnychautomatische Referenzoptimierung