"Azja" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

AzjaAsien

Beispieltexte mit "Azja"

Azja ŚrodkowaZentralasien
Azja PołudniowaSüdasien
Azja Południowo-WschodniaSüdostasien
Współpraca niewchodząca w zakres oficjalnej pomocy rozwojowej (Azja, Azja Środkowa, Irak, Iran i Jemen)Aktivitäten der Zusammenarbeit außerhalb der öffentlichen Entwicklungshilfe (Asien, Zentralasien, Irak, Iran und Jemen)

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

eutanazjaEuthanasie
okazjaAnlass
AzjataAsiat
EurazjaEurasien
EuroazjataEurasier
organizacje azjatyckieasiatische Organisation
Azjatycki Bank RozwojuAsiatische Entwicklungsbank
Azjatycka Organizacja ProduktywnościAsiatische Organisation für Produktivität
Gruszki (Gruszka azjatycka)Birnen (Orientalische Birne)
Bazylia (pospolita, azjatycka)Basilikum (Ocimum basilicum) und indisches Basilikum (Ocimum tenuiflorum)
Południowo Azjatyckie Stowarzyszenie Współpracy RegionalnejSüdasiatische Assoziation für regionale Zusammenarbeit
Działanie przygotowawcze — Unia Europejska-Azja — Integracja polityki i praktykiVorbereitende Maßnahme — Europäische Union-Asien — Integration der Konzeption und der Durchführung von Politik
osoby z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4)*;Mit Sekundarbildung Oberstufe (ISCED 3) oder postsekundärer Bildung (ISCED 4)*
Australazjatycki kod do zgłaszania wyników poszukiwań, zasobów mineralnych i zasobów eksploatacyjnych rudyDer australasiatische Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves.
Sprzedaż przedsiębiorstwa Delta na rynku azjatyckim była bardziej skoncentrowana na EDM do baterii węglowo-cynkowych.Auf dem asiatischen Markt verkaufte Delta eher Zink-Kohle-EMD.
Były sędzia Najwyższego Sądu Gospodarczego, doradca w Sądzie Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (od 19 listopada 2012 r.).Ehemaliger Richter am Obersten Wirtschaftsgericht, Berater am Gerichtshof der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft (seit 19. November 2012).
zmieniająca po raz drugi decyzję 2004/122/WE dotyczącą określonych środków ochronnych związanych z influenzą ptaków w niektórych krajach azjatyckichzur zweiten Änderung der Entscheidung 2004/122/EG über Maßnahmen zum Schutz gegen die Geflügelpest in bestimmten asiatischen Ländern