"łomy" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

łomyBrechstangen

Beispieltexte mit "łomy"

łomy uniwersalneUniversal-Hebeleisen
Topory i łomy awaryjne rozmieszczone w przedziale pasażerskim muszą być niewidoczne dla pasażerów.Die im Fluggastraum untergebrachten Notäxte und Brechstangen dürfen für die Fluggäste nicht sichtbar sein.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Korek, wyroby ze słomy i pozostałych materiałów do wyplataniaKork und Flechtwaren
wytwarzanie energii odnawialnej (energia wiatru, spalanie słomy, etc.)Erzeugung von erneuerbarer Energie (Windenergie, Strohverbrennung usw.)
W przypadku niewykonania tej czynności podpłomyki opadają podczas pieczenia;Bleibt diese Rotation aus, kippen die Pogatschen beim Backen um.
z powierzchnią nierówną otrzymaną w wyniku wprowadzenia cząstek drewna, słomy itp.;mit einer Oberfläche, die durch eingebettete Holz- oder Strohpartikel usw. gekörnt ist;
koncentratów słomy makowej, zawierających nie mniej niż 50 % masy alkaloidów (pozycja 2939);Mohnstrohkonzentrate mit einem Gehalt an Alkaloiden von 50 GHT oder mehr (Position 2939);
Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wiklinyFlechtwaren und Korbmacherwaren, aus Stroh, Esparto oder anderen Flechtstoffen
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplataniaHerstellung von Holzwaren a.n.g, Kork-, Flecht- und Korbwaren (ohne Möbel)