"wijngaard" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
wijngaardRebfläche

Beispieltexte mit "wijngaard"

Bedrijven met ten minste 0,3 ha boom- of wijngaard kunnen echter betalingen aanvragenBetriebe mit mehr als 0,3 ha Obst- oder Weinanbaufläche können jedoch Zahlungen beantragen

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

het dagelijkse beheer van een wijngaard;laufende Bewirtschaftung einer Rebfläche;
Herstructurering en omschakeling van wijngaardenUmstrukturierung und Umstellung von Rebflächen
gebieden waar wijngaarden bijdragen tot behoud van het milieu;Flächen, auf denen Reben zur Erhaltung der Umwelt beitragen;
herstructurering en omschakeling van wijngaarden overeenkomstig artikel 46;Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen gemäß Artikel 46,
Als de wijngaarden geïrrigeerd zijn, datum waarop voor het laatst water is gegeven:Falls die Rebflächen bewässert sind, Datum der letzten Bewässerung:
Herstructurering en omschakeling van wijngaarden overeenkomstig artikel 103 octodeciesUmstrukturierung und Umstellung von Rebflächen gemäß Artikel 103q
De lidstaten kunnen verdere specificaties vaststellen, met name wat betreft de leeftijd van de vervangen wijngaarden.Die Mitgliedstaaten können weitere Einzelheiten festlegen, insbesondere bezüglich des Alters der ersetzten Rebflächen.