"voertuiguitrusting" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
voertuiguitrustingFahrzeugausstattung

Beispieltexte mit "voertuiguitrusting"

In de assistent bestaat de mogelijkheid om middels het opgeven van afdrukken van PR-nummers de mogelijke oorzaak te beperken tot een bepaalde voertuiguitrusting.Im Assistenten haben Sie die Möglichkeit durch Angabe von PR-Nummern-Ausdrücken den Ursachenvorschlag auf eine bestimmte Fahrzeugausstattung einzuschränken.
De voertuiguitrusting wordt beperkt met PR-nummers.Die Fahrzeugausstattung wird über PR-Nummern eingegrenzt.
Voer de pr-nummers voor de gewenste voertuiguitrusting in.Bitte geben Sie die PR-Nummern zur gewünschten Fahrzeugausstattung ein.
Enkele daarvan kunt u terugvinden in de meeste berichten, zoals de voertuigkeuze, de voertuiguitrusting alsmede de gekozen periode.Einige finden sich in den meisten Berichten wieder, wie die Fahrzeugauswahl, die Fahrzeugausstattung sowie die Zeitraumauswahl.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Druk op de knop "Wijzigen" om net als bij het bericht "Voertuiglijst" de pagina "Voertuiguitrusting" te openen.Drücken sie die Schaltfläche "Ändern", um analog zum Bericht "Fahrzeugliste" die Seite "Fahrzeugausstattung" zu öffnen.