"violet" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

violetviolett

Beispieltexte mit "violet"

Verontreiniging van Disperse Violet 1 voor haarkleurmiddelen met Disperse Red 15 moet minder zijn dan 1 % (m/m)Die Verunreinigung mit Disperse Red 15 in Disperse Violet 1 in Haarfärbemitteln sollte <1 % (Massenanteil) sein.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

voor fluorescentiebuizen voor ultraviolet-A-stralenfür Leuchtstoffröhren für ultraviolette A-Strahlen
Ultravioletlamp met een golflengte van 254 of 366 nm.UV-Lampe, Wellenlänge 254 oder 366 nm,
Grasland op zinkhoudende bodem behorend tot de Violetalia calaminariaeSchwermetallrasen (Violetalia calaminariae)
Andere gasontladingslampen en -buizen (excl. lampen en buizen voor ultraviolette stralen)Andere Entladungslampen (ohne Ultraviolettlampen)
Gasontladingslampen en -buizen; lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen; booglampenEntladungslampen; Ultraviolett- und Infrarotlampen; Bogenlampen
Fluorescentielampen met verhitte kathode, met twee lampvoeten (excl. lampen en buizen voor ultraviolette stralen)Glühkathoden-Leuchtstoffentladungslampen mit zwei Lampensockeln (ohne Ultraviolettlampen)
Halfgeleiderinrichting voor het omzetten van elektrische energie in zichtbare, infrarode of ultraviolette straling,Halbleiterbauelement zur Umwandlung elektrischer Energie in sichtbare, infrarote oder ultraviolette Strahlen,