"vierkant" auf Deutsch


Niederländisch

Deutsch Übersetzung

vierkantVierkant

Beispieltexte mit "vierkant"

vierkant of rechthoekig zijn en waarvan de dikte een tiende van de breedte niet overtreft,in quadratischer oder rechteckiger Form, deren Dicke 1/10 der Breite oder weniger beträgt,
aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden,als Meterware oder nur quadratisch oder rechteckig zugeschnitten,
aan het stuk, of enkel vierkant of rechthoekig gesneden,als Meterware oder in quadratischer oder rechteckiger Form zugeschnitten und
De stijve tussenelementen zijn in S-vorm, als dubbel-T of vierkant uitgevoerd.Die biegesteifen Zwischenelemente sind in S-Form, als Doppel-T oder quadratisch ausgeführt.
Onderaan wordt het vierkant onderbroken door het opschrift „I.G.P.” in rode hoofdletters.An der unteren Seite des Quadrats sind die Linien durch den Hinweis „I.G.P“ in roten Großbuchstaben unterbrochen.
Gebonden textielvlies van poly(vinylalcohol), aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden met:Vliesstoffe aus Poly(vinylalkohol), als Meterware oder nur quadratisch oder rechteckig zugeschnitten, mit:
Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagdRohholz, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet
Bij toepassing van deze maaswijdte moeten de kuil en de tunnel zijn vervaardigd van vierkant gemaasde panelen.Bei Einsatz dieses Maschenweitenbereichs müssen der Steert und das Erweiterungsstück aus Quadratmaschennetz bestehen.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

vierkantstahlVierkantstahl
kettingslot-vierkantKettenschloss-vierkant
vierkante dopRechteckstopfen
vierkante moerRechteckmutter
d maaswijdte van de vierkante zeefmazen in mmd Maschenweite des Maschensiebs in mm,
Productiviteit (vierkante voet per werknemer) [13]Produktivität (in Quadratfuß je Beschäftigten) [13]
In het roodbruine bovenvlak worden vierkanten gekerfd.Seine rötlich braune Oberseite weist ein Rautenmuster auf.
Prijs van de invoer uit het betrokken land (EUR/vierkante voet) [7]Preis der Einfuhren aus dem betroffenen Land (in Euro/Quadratfuß) [7]
Gemiddelde prijs van de invoer uit Nieuw-Zeeland (EUR/vierkante voet)Durchschnittspreis der Einfuhren aus Neuseeland (in Euro/Quadratfuß)
Massa van het steenslag, maaswijdte van de vierkante zeefmazen (SM) > 2 mmMasse Split, Maschensieb (SM) > 2 mm
Ontbramen, slijpen en oppervlaktefinish van plaatvormig materiaal, vierkante buizen en platstalen elementen.Entgraten, Schleifen und Oberflächenfinish von plattenförmigen Werkstoffen, Vierkantrohren und Flachstehlelementen.