"verzekeringsmaatschappij" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
verzekeringsmaatschappijVersicherungsgesellschaft

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Gebruik van kredietbeoordelingen van exportkredietverzekeringsmaatschappijenVerwendung der Bonitätsbeurteilungen von Exportversicherungsagenturen
Onderneming E is een in Liechtenstein gevestigde captive-verzekeringsmaatschappij.Unternehmen E ist eine in Liechtenstein angesiedelte firmeneigene Versicherungsgesellschaft.
Artikel 82a van de belastingwet heeft betrekking op captive-verzekeringsmaatschappijen.Artikel 82a bezieht sich auf Eigenversicherungen.
Een instelling mag haar aanwijzing van een exportkredietverzekeringsmaatschappij intrekken.Ein Institut darf die Benennung einer Exportversicherungsagentur widerrufen.
Aan investeerders in captive-verzekeringsmaatschappijen wordt derhalve een voordeel verleend [32].Den Investoren in firmeneigene Versicherungsgesellschaften erwächst somit ein Vorteil [32].
Captive-verzekeringsmaatschappijen bieden verzekeringsdiensten aan tegen een premie op een bepaalde markt.Firmeneigene Versicherungsgesellschaften erbringen Versicherungsleistungen gegen eine Prämie auf einem bestimmten Markt.
Captive-verzekeringsmaatschappijen zijn ook volledig vrijgesteld van inkomstenbelasting en couponbelasting.Firmeneigene Versicherungsgesellschaften sind außerdem vollständig von der Einkommensteuer und der Couponsteuer befreit.