"verkooppunt" auf Deutsch


Niederländisch
Deutsch
verkooppuntVerkaufsstelle

Beispieltexte mit "verkooppunt"

Een voorraad gereed product bij een verkooppunt.Lagerbestand an Fertigerzeugnissen in einer Einzelhandelsverkaufsstelle.
IN HET VERKOOPPUNT GETOONDE ETIKET VOOR ELEKTRISCHE LAMPENETIKETT FÜR ELEKTRISCHE LAMPEN, DIE IN EINER VERKAUFSSTELLE AUSGESTELLT WERDEN
ETIKET VOOR VERLICHTINGSARMATUREN DIE IN EEN VERKOOPPUNT WORDEN UITGESTALDETIKETT FÜR LEUCHTEN, DIE IN EINER VERKAUFSSTELLE AUSGESTELLT WERDEN
Gegevens op terminals maken een onderscheid tussen geldautomaten (ATM’s), verkooppunt (POS) en kaartterminals voor elektronisch geldDaten über Terminals unterscheiden zwischen Geldautomaten, POS-Terminals und E-Geld-Kartenterminals.

Weitere Niederländisch-Deutsch Übersetzungen

Verkooppunttransacties (met uitzondering van elektronisch-geldtransacties)Transaktionen an Zahlungsterminals (POS, ohne E-Geld-Transaktionen)
Verkooppuntterminals worden in twee subcategorieën opgesplitst: „EFTPOS-terminals” en „kaartterminals voor elektronisch geld”.POS-Terminals werden in zwei Unterkategorien unterteilt: „EFTPOS-Terminals“ und „E-Geld-Kartenterminals“.
voorlichting en demonstraties bij verkooppunten,Information und Vorführungen an den Verkaufsstellen,
Het waarmerk mag op verpakkingen en alle in de verkooppunten gebruikte reclamematerialen worden aangebracht.Der Stempel kann auf der Verpackung und auf dem von den Verkaufsstellen verwendeten Material genutzt werden.
De monitor is bedoeld om te worden gebruikt bijvoorbeeld als terminal op verkooppunten/informatiepunten voor klanten.Der Monitor ist für die Verwendung in beispielsweise Service-Terminals von Verkaufsstellen oder Kunden-Informationsstellen aufgemacht.